Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: strona główna

Skład Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej kadencji 2024 - 2029
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Magdalena Hope

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej -  Teresa Daniłowicz

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej -  Anna Siemasz

Kamila Domian - Radna Rady Miejskiej

Izabela Gwóźdź - Radna Rady Miejskiej

Agata Kardasiewicz - Radna Rady Miejskiej

Paweł Kłyszejko - Radny Rady Miejskiej

Wiesława Kowcun – Radna Rady Miejskiej

Jan Krzyżak – Radny Rady Miejskiej

Łukasz Morozik – Radny Rady Miejskiej

Łukasz Pałczyński – Radny Rady Miejskiej

Grzegorz Pilkiewicz – Radny Rady Miejskiej

Wojciech Płoński – Radny Rady Miejskiej

Alicja Szyller – Radna Rady Miejskiej

Helena Waszczuk – Radna Rady Miejskiej