Logo Gminy Dobrzany

Zasady postepowania z bezpańskimi zwierzętami wymagającymi pomocy i opieki

Do Urzędu Miejskiego w Dobrzanach trafia wiele pytań o zasadach postępowania z bezpańskimi zwierzętami wymagającymi pomocy i opieki. Nasi urzędnicy przyjmują zgłoszenia o szczegółowo instruują, jak należy postępować w danej sytuacji. Liczba odbieranych w tej sprawie telefonów świadczy o tym, że nie jesteśmy obojętni na krzywdę bezpańskich psów czy kotów. Podpowiadamy gdzie należy przekazać informację o błąkającym się po okolicy lub rannym, cierpiącym zwierzaku.

Informacje o bezpańskich zwierzętach oraz rannych w wyniku zdarzeń drogowych należy kierować:

  • w godzinach urzędowych urzędy tj. w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz.  7.00 - 15.00 pod numer telefonu 91 562 02 01 wew. 27
  • po godzinach prac urzędu pod numerem telefonu 604 416 296.

W tego typu przypadkach można także zadzwonić na numer telefonu Policji.

Gmina ściśle współpracuje również ze schroniskiem znajdującym się w Choszcznie przy ul. Komunalnej 14, prowadzonym przez Fundację Zawsze Razem z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, gdzie trafiają odławiane na terenie Gminy Dobrzany bezpańskie zwierzęta. 

Ostatnim, ale niestety występującym stosunkowo często, problemem są martwe zwierzęta zalegające na szosie, w przydrożnym rowie, czy innych miejscach, z których powinny zostać natychmiast usunięte i poddane utylizacji. W zależności od kategorii drogi wybrać powinniśmy następujące numery telefonów:

  • na drogach gminnych – tel. 91 562 02 01 wew. 27
  • na drogach powiatowych- tel. 91 577 52 19