Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: AKTUALNOŚCI

Gospodarka Osadowa

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach poszukuję właścicieli nieruchomości celem nawiązania współpracy przy rolniczym wykorzystaniu ustabilizowanych osadów.

Osad powstający na oczyszczalni ścieków w Dobrzanach poddawany jest regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości ziemi. Osad spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania. Komunalne osady bogate są w substancje organiczne i mineralne, a jednocześnie są bezpieczne sanitarnie. Spełniają one wiele istotnych funkcji: regulują kwaśny odczyn gleb, umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz dostarczają rośliną substancje odżywcze oraz makro i mikroelementy.

Zakład zapewnia wykonanie badań osadu i gleby oraz  przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej opracowania dawki nawozowej. Dodatkowo zapewnia transport osad z terenu oczyszczalni na wskazaną działkę.

W załączeniu mapa z nieruchomościami na których jest możliwe zastosowanie ustabilizowanego osadu pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Dobrzanach ( minimalna wielkość działki 5ha)

  Mapa_pod_osad 

Wszelkie informacje można uzyskać u Kierownika ds. technicznych tel.  511 518 900

e-mail: kierownik@zgkdobrzany.pl