Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Ewidencja  udzielonych i cofniętych zezwoleń  w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Numer

 i data decyzji

Termin obowiązywania zezwolenia

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

ul. 700- lecia 14

GKiZ.7052/2/2005
 z dnia 15.06.2005 r

15.06.2005 r. -
15.06. 2015 r.

Pozwolenie wygasło

2.

Zakład Ochrony Środowiska
Zbigniew Daniłowicz
ul. Mikiewicza 17
73-130 Dobrzany

OŚ.6235.7.2017
z  dn. 3.08.2017 r.

 

3.08.2017 r.-
3.08.2027 r.

Zamknięcie działalności z dniem 31.12.2021 r.

3.

MPGK Sp. z o.o.
Ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

GKiZ.6233.2.2011
z dnia 5.05.2011  r.

5.05.2011 r-
5.05.2021 r.

Cofnięcie zezwolenia na wniosek  MPGK Stargard. Wydana w dniu 7.07.2020

4

TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 29

OŚ: 6235.3.2014
z  dn.  21.01.2014 r.

21.01.2014 r.-
21.01.2024 r.

 

5.

Usługi Asenizacyjne SZWAGIER Gabriela Nawrocka

OŚ.6235.7.2016,
z dn. 18.11.2016 r.

18.11.2016 r. - 17.11.2026 r.

 

6.

P.W. „JOLEX” Waldemar Demczuk ul. Słowackiego 17b/9 73- 110 Stargard

OŚ.6235.3.20017
z dnia 1.02.2017 r.

1.02.2017 r.
31.01.2027 r.

Cofnięcie zezwolenia na wniosek P.W.JOLEX. Decyzja wydana w dniu 10.03.2020

7.

mToilet Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 31, 03-226 Warszawa

OŚ.6235.4.2021 z  dn. 7.06.2021 r.

29.06.2021 r. -
29.06.2031 r.

 

8.

WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Szybowej 2, 41-808 Zabrze 

WC Serwis Sp. z o. o.
ul. Szybowa 20E
41-808 Zabrze

OŚ.6235.5.2021 z dn. 7.06.2021 r.

28.06.2021 r. –
28.06.2031 r.

 Zmiana danych zgodnie z pismem
z dnia 1.12.2022 r.
w związku z przekształceniem formy prawnej przedsiębiorstwa

9.

Wywóz nieczystości Płynnych Krzysztof Wójcik z siedzibą Czarnkowo 19, 73-121 Marianowo

OŚ.66235.6.2021 z dn. 8.07.2021 r.

23.07.2021 r, - 23.07.2031 r.

 

 

wniosek o wydanie zezwolenia

druk ewidencji szamb