Logo Gminy Dobrzany

AKTUALNOŚCI

 

 OGŁOSZENIE

W związku z powtarzającymi się awariami pomp na przepompowniach ścieków, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach, przypomina o zakazie wrzucania do kanalizacji nawilżanych chusteczek, które powodują uszkodzenia wirników pomp oraz zatory sieci kanalizacyjnej.

           

Związane z awariami częstsze interwencje obsługi zwiększają koszty utrzymania sieci, i w niedalekiej przyszłości wpłyną na wzrost opłaty za ścieki.

Jednocześnie przypominamy że,  do kanalizacji nie należy wrzucać:

waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien, ręczników papierowych, szmat, gazet,
materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła,
skór, obierek, wytłoczyn, resztek jedzenia, kości.