Logo Gminy Dobrzany

Z kart historii Dobrzan

Z kart historii Dobrzan: 75 lat temu wojska Armii Czerwonej zajęły Dobrzany.

2 marca 1945 roku Dobrzany zostały zajęte przez wojska Armii Czerwonej - I Front Białoruski i I Armię Pancerną pod dowództwem generała Simonika.

Generalne natarcie wojsk radzieckich na Dobrzany rozpoczęło się 1 marca o godzinie 6 rano z okolic Recza. Długotrwający ciężki ostrzał ze wszelkich rodzajów broni zmienił miasto w morze ognia, najbardziej ostrzeliwana była ulica Staszica.

Po zakończeniu działań wojennych obliczono, że Dobrzany utraciły wówczas 60% zabudowy.

Poniżej mapa pokazująca kierunek natarcia Armii Czerwonej

Mapa pokazująca kierunek natarcia Armii Czerwonej

mapa: https://dziwnawojna.pl/operacja-sonnewende/