Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: Urząd Miejski

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzany wraz z numerami telefonów oraz adresami email

Centrala tel. 91 5620 201, 91 5620 202, 91 5620 203

st. ds. księgowości budżetowej i płac Marcela Herbet finanse@dobrzany.pl
st. ds. księgowości budżetowej Tomasz Tęcza budzet@dobrzany.pl
nr wew. 24

 

Skarbnik Gminy Wiesława Czenczak skarbnik@dobrzany.pl
nr wew. 23

 

st. ds. administracyjnych i rady miejskiej (sekretariat) Ilona Nędza sekretariat@dobrzany.plsekretariat, biuro Rady Miejskiej 
nr wew. 10

 

Burmistrz Dobrzan Paweł Filip burmistrz@dobrzany.pl
nr wew. 38

 

st. ds. planowania przestrzennego Oktawia Fabiś planowanie@dobrzany.pl
st. ds. zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych, rewitalizacji i inwestycji Kamila Dziwińska zamowienia.publiczne@dobrzany.pl
nr wew. 35

 

st. ds. gospodarki komunalnej Marta Drzazga gk@dobrzany.pl
st. ds. transportu i dróg publicznych Piotr Grąźlewski  transport@dobrzany.pl
st. ds. infrastruktury technicznej i sportu Robert Ulewicz infrastruktura@dobrzany.pl
nr wew. 34

 

st. ds. gospodarki odpadami Marta Koźbiał gospodarka.odpadami@dobrzany.pl
st. ds. ochrony środowiska Agnieszka Podsiadła srodowisko@dobrzany.pl
nr wew. 27

 

Sekretarz Gminy Anna Dumowska kadry@dobrzany.pl
nr wew. 29

 

st.ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Joanna Bylewska joanna.podatki@dobrzany.pl
st. ds. podatkowych Małgorzata Gruchała podatki2@dobrzany.pl
nr wew. 36

 

st. ds. księgowości podatkowej Wiesława Tomaszczenik podatki3@dobrzany.pl
nr wew. 37

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Piątkowska usc@dobrzany.pl , St.ds. kontroli
St. ds. promocji i kultury Piotr Fidler promocja@dobrzany.pl
nr wew. 20

 

st. ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej Agnieszka Gołębiowska oc@dobrzany.pl
nr wew. 32

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach Katarzyna Ulewicz dyrektor@zgkdobrzany.pl
nr wew. 26

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzanach Katarzyna Lipska biblioteka@dobrzany.pl
tel. 91 5620146

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach Krystyna Bugajna sekretariat@zspdobrzany.pl
tel. 91 5620 126

 

Inspektor Ochrony Danych Damian Szmit iod@data.pl
tel. 503677713