Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: STOWARZYSZENIA I KOŁA

STOWARZYSZENIA

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzanach

2. Stowarzyszenie Klub Pracy Twórczej

3. Stowarzyszenie "Wyszkowa Góra i My"

4. Stowarzyszenie "Pod Bocianim Gniazdem"

5. Stowarzyszenie Sportowe WKS "Saturn" Szadzko

6. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MKS "Zorza Dobrzany

7. Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Bytowo"

8. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan "Złoty Szpon"

9. Stowarzyszenie "Nasza Gmina Dobrzany"

10. Fundacja Pod Aniołem