Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.      Jan Krzyżak - przewodniczący komisji

2.      Agata Kardasiewicz – członek

3.      Izabela Gwóźdź – członek

4.      Paweł Kłyszejko – członek

5.      Wiesława Kowcun - członek