Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • przewodnicząca Komisji - Anna Siemasz
  • członek - Grzegorz Pilkiewicz
  • członek - Andrzej Orzechowski
  • członek - Agata Kardasiewicz
  • członek - Alicja Szyller