Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

  • przewodnicząca Komisji - Halina Zalewska
  • członek - Joanna Katroń - Olejnik
  • członek - Helena Waszczuk
  • członek - Grzegorz Raubo
  • członek - Agnieszka Walus