Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

  • przewodnicząca Komisji - Joanna Katroń-Olejnik
  • członek - Teresa Daniłowicz
  • członek - Anna Siemasz
  • członek - Małgorzata Czajka
  • członek - Halina Zalewska