Logo Gminy Dobrzany
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Gospodarcza

  • przewodnicząca Komisji - Teresa Daniłowicz
  • członek - Agnieszka Pietryszak
  • członek - Teresa Knape
  • członek - Wiesław Borzęcki
  • członek - Alicja Szyller