Logo Gminy Dobrzany

Burmistrz z absolutorium

Ocena 0/5

Wczorajszy dzień był wyjątkowy. Stało się to za sprawą sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach, podczas której Burmistrzowi Dobrzan Pawłowi Filipowi jednogłośnie udzielono wotum zaufania za 2023 r. 

Podjęcie uchwały w tej sprawie było poprzedzone prezentacją Raportu o stanie Gminy Dobrzany, którą przedstawił burmistrz.

Następnie, po dochowaniu wszystkich procedur, radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r..  Wobec pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz wszystkich komisji rady za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

To była okazja do gratulacji, które złożyła Przewodnicząca RM Magdalena Hope wraz z Wiceprzewodniczącymi Anną Siemasz i Teresą Daniłowicz, a także Dyrektor ZSP Krystyna Bugajna oraz w imieniu pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzanach Pani Renata Smolej.

Burmistrz złożył podziękowania wszystkim, którzy mieli bezpośredni bądź  pośredni wpływ na realizację zadań i budżetu gminy w 2023 roku.

Po zakończeniu sesji, tradycyjnie już, burmistrza powitał cały personel Urzędu Miejskiego. Nie mogło zabraknąć kwiatów, gratulacji i podziękowań.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności