Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2013-12-09 08:59:52

Dnia 07 grudnia 2013 r. o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Szadzku, odbyła się impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców wsi zorganizowana przez Sołtysa oraz Radę Sołecką.  W celu zapewnienia rozrywki dzieciom do Szadzka przyjechał animator zabaw ze Szczecina, który wcielił się w rolę Świętego Mikołaja i uatrakcyjnił całą uroczystość. Dzieci brały udział w przeróżnych konkursach, które wywołały uśmiech na ich twarzach, a także na buziach ich rodziców i opiekunów. Zorganizowany został także poczęstunek dla najmłodszych i ich rodziców, dzięki czemu dzieci w każdej chwili mogły odpocząć i nabrać sił do dalszej zabawy. Każde dziecko zostało obdarowane drobnym upominkiem . Sądząc po minach dzieci impreza im się bardzo podobała i w doskonałych humorach około godziny 19:00 rozeszli się do domu.

 

czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2013-12-06 15:47:53

Gmina Dobrzany informuje, że realizowane inwestycje:                                     

1.  Budowa świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany i parkingu w miejscowości Kozy w Gminie Dobrzany

2.   Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mosino w gminie Dobrzany.

3.      „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała w gminie Dobrzany”,

4.      Przebudowa targowiska miejskiego w Dobrzanach.

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w formie grantu Municipal Infrastrukture Fecility Komisji Europejskiej.

czytaj więcej →

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW IV NABORU

DODANO: 2013-12-06 07:35:49

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniach Komitetu Stowarzyszenia „Sieja” w dniach 02 i 03 grudnia 2013 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach  środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na  "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy  poza tym sektorem", „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”  oraz ,,Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”  w ramach  osi priorytetowej 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Wnioski były składane w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Sieja” w okresie od  24.10.2013 r. do 22.11.2013r.

Poniżej zamieszczone zostały listy ocenianych operacji według ilości uzyskanych punktów. Lista może ulec zmianie na skutek odwołań od wyników oceny, które przysługują każdemu wnioskodawcy.  Odwołanie w formie pisemnej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Sieja”, mieszczącym się w Marianowie ul. Mieszka I 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o decyzji Komitetu.

czytaj więcej →

DODANO: 2013-11-28 13:28:18

WYKAZ TERMINÓW PRZYJAZDÓW
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W I KWARTALE 2014 R.

 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

15.01.2014 r.

 

04.02.2014 r.

19.03.2014 r.

16.01.2014 r.

05.02.2014 r.

20.03.2014 r.

17.01.2014 r.

06.02.2014 r.

21.03.2014 r. 

 

czytaj więcej →

Z A P R O S Z E N I E

DODANO: 2013-11-26 14:14:29

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXXII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej w Dobrzanachw dniu 3 grudnia 2013 r. 

czytaj więcej →

Uroczyste otwarcie dróg w Mosinie i Białej

DODANO: 2013-11-22 10:56:35

Pod koniec października zakończono prace przy przebudowie dróg w miejscowości Mosino i Biała. Była ona marzeniem rolników i mieszkańców wsi, którzy domagali się tego remontu od lat. Teraz mają do dyspozycji drogę o nowej nawierzchni asfaltowej. Całkowity koszt modernizacji dróg wyniósł 806 921,00 zł. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – 443 091,83 zł. Remont objął w Mosinie odcinek0,922 km, natomiast w Białej 0,900 km.

 

Uroczysty odbiór drogi i symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się 19 listopada br.,   w których uczestniczyli: Wicemarszałek Woj. Jarosław Rzepa, Burmistrz Dobrzan    Jan Prościak , V-ce przewodniczący sejmiku W. Ruciński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach Halina Zalewska, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zebrani mieszkańcy wsi w której prowadzone były inwestycje. Sołtysi i rolnicy podziękowali za remont dróg, który na pewno podniesie komfort przejazdu, a tym samym standard życia mieszkańców.

 

Po uroczystościach Wicemarszałek w towarzystwie Burmistrza i gości odwiedził nowo wybudowaną świetlicę w Kozach, która  zajęła   I miejsce   w konkursie „Przyjazna Wieś”

 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy