Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Dobrzany

DODANO: 2015-08-07 22:05:58
Uprzejmie informujemy, że Gmina Dobrzany realizuje projekt pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany” w ramach działania  8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2015r.
 
W ramach projektu przewidziano zakup 60 zestawów komputerowych. 30 z nich zostanie przekazane do wytypowanych gospodarstw domowych, kolejne 30 w ramach działań koordynacyjnych wyposażą 4 jednostki publiczne Gminy Dobrzany. 
Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w poszczególnych gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych oraz podłączony do sieci Internetowej.
 
Mieszkańcy Gminy Dobrzany mogą składać deklaracje uczestnictwa w projekcie o przyznanie im bezpłatnego komputera wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu w terminie do dnia 18.07.2014r. do godz. 15:00 w siedzibie Gminy Dobrzany z siedzibą przy ul. Staszica 1 w Dobrzanach do pok. nr ¾.  
 
Pobierz - Regulamin uczestnictwa w projekcie
  

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy