Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Dobrzany

DODANO: 2015-08-07 22:05:58
Uprzejmie informujemy, że Gmina Dobrzany realizuje projekt pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany” w ramach działania  8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2015r.
 
W ramach projektu przewidziano zakup 60 zestawów komputerowych. 30 z nich zostanie przekazane do wytypowanych gospodarstw domowych, kolejne 30 w ramach działań koordynacyjnych wyposażą 4 jednostki publiczne Gminy Dobrzany. 
Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w poszczególnych gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych oraz podłączony do sieci Internetowej.
 
Mieszkańcy Gminy Dobrzany mogą składać deklaracje uczestnictwa w projekcie o przyznanie im bezpłatnego komputera wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu w terminie do dnia 18.07.2014r. do godz. 15:00 w siedzibie Gminy Dobrzany z siedzibą przy ul. Staszica 1 w Dobrzanach do pok. nr ¾.  
 
Pobierz - Regulamin uczestnictwa w projekcie
  

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy