Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Komputery trafiły do Beneficjentów

DODANO: 2015-08-07 22:05:41

W dniu 27 listopada 2014r. w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach zostały podpisane umowy z Beneficjentami Ostatecznymi  programu pn. „Dostęp do Internetu szansą dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłonionych zostało 30 gospodarstw domowych, które w ramach projektu otrzymają zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do internetu przez okres 5 lat. Podczas oficjalnego  spotkania, została przedstawiona multimedialna  prezentacja wyjaśniająca ogólne założenia projektu oraz podpisano umowy użyczenia. Poza gospodarstwami domowymi 30 komputerów wraz z oprogramowaniem trafiło również do jednostek podległych Gminie Dobrzany czyli  Zespołu Szkól Publicznych w Dobrzanach, świetlic wiejskich w Szadzku i Kozach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach. Łącznie zostało pozyskanych 60 komputerów wraz z Internetem, a odbiorcy powitają już Nowy Rok zaopatrzeni w zestawy komputerowe.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy