Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Komputery trafiły do Beneficjentów

DODANO: 2015-08-07 22:05:41

W dniu 27 listopada 2014r. w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach zostały podpisane umowy z Beneficjentami Ostatecznymi  programu pn. „Dostęp do Internetu szansą dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłonionych zostało 30 gospodarstw domowych, które w ramach projektu otrzymają zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do internetu przez okres 5 lat. Podczas oficjalnego  spotkania, została przedstawiona multimedialna  prezentacja wyjaśniająca ogólne założenia projektu oraz podpisano umowy użyczenia. Poza gospodarstwami domowymi 30 komputerów wraz z oprogramowaniem trafiło również do jednostek podległych Gminie Dobrzany czyli  Zespołu Szkól Publicznych w Dobrzanach, świetlic wiejskich w Szadzku i Kozach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach. Łącznie zostało pozyskanych 60 komputerów wraz z Internetem, a odbiorcy powitają już Nowy Rok zaopatrzeni w zestawy komputerowe.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy