Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Symbole Gminy Dobrzany

DODANO: 2015-06-25 07:37:23

Dyskusje w sprawie statusu prawnego herbu Dobrzan trwały od kilku lat. Zdania w tej materii były bardzo podzielone. Kwestia ta była konsultowana z Komisja Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Ostatecznie stwierdzono, że w świetle obowiązujących przepisów zarówno Gmina Dobrzany jak i miasto nie posiadają zalegalizowanego herbu. W związku z tym podjęto działania formalne w tym zakresie, stosownie do postanowień ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Przy okazji prac nad herbem gminy Dobrzany postanowiono opracować wzór flagi, flagi stolikowej, banneru oraz pieczęci Gminy Dobrzany.

Projekt herbu, flagi i pieczęci wykonał Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny z siedziba w Górki Wielkie. Herb został wykonany zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej. W opracowaniu za herb Gminy Dobrzany przyjęto historyczny herb miasta (po małej korekcie), przedstawiający w polu srebrnym na pasie błękitnym czerwoną łapę gryfa ze złotymi pazurami, ponieważ był najdłużej używany tj. około 300 lat. Jest on mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców Gminy Dobrzany. "Łapa gryfa" jest elementem, z którym mieszkańcy się identyfikują. W projektach flag wykorzystano barwy herbu, a takze sam herb. W polu pieczęci umieszczono samo godło herbu Gminy. W otoku jest napis GMINA DOBRZANY, a oba słowa są rozdzielone sześciopromiennymi gwiazdami heraldycznymi.

Przedstawione Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji projekty herbu, flag i pieczęci uzyskały pozytywną opinię.

 W dniu 11 listopada 2012 r. Rada Miejska w Dobrzanach na uroczystej XXII sesji Uchwałą Nr XXII/196/12 ustanowiła herb, flagę, pieczęć, flagę stolikową i banner Gminy Dobrzany oraz zasady i warunki ich używania.

To szczególny dzień dla Gminy Dobrzany i jej mieszkańców można powiedzieć, że wpisał się w karty historii naszej małej "Ojczyzny", jaką jest Gmina.

HERB     FLAGA    FLAGA STOLIKOWA   PIECZĘĆ   BANNER

 

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy