Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Symbole Gminy Dobrzany

DODANO: 2015-06-25 07:37:23

Dyskusje w sprawie statusu prawnego herbu Dobrzan trwały od kilku lat. Zdania w tej materii były bardzo podzielone. Kwestia ta była konsultowana z Komisja Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Ostatecznie stwierdzono, że w świetle obowiązujących przepisów zarówno Gmina Dobrzany jak i miasto nie posiadają zalegalizowanego herbu. W związku z tym podjęto działania formalne w tym zakresie, stosownie do postanowień ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Przy okazji prac nad herbem gminy Dobrzany postanowiono opracować wzór flagi, flagi stolikowej, banneru oraz pieczęci Gminy Dobrzany.

Projekt herbu, flagi i pieczęci wykonał Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny z siedziba w Górki Wielkie. Herb został wykonany zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej. W opracowaniu za herb Gminy Dobrzany przyjęto historyczny herb miasta (po małej korekcie), przedstawiający w polu srebrnym na pasie błękitnym czerwoną łapę gryfa ze złotymi pazurami, ponieważ był najdłużej używany tj. około 300 lat. Jest on mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców Gminy Dobrzany. "Łapa gryfa" jest elementem, z którym mieszkańcy się identyfikują. W projektach flag wykorzystano barwy herbu, a takze sam herb. W polu pieczęci umieszczono samo godło herbu Gminy. W otoku jest napis GMINA DOBRZANY, a oba słowa są rozdzielone sześciopromiennymi gwiazdami heraldycznymi.

Przedstawione Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji projekty herbu, flag i pieczęci uzyskały pozytywną opinię.

 W dniu 11 listopada 2012 r. Rada Miejska w Dobrzanach na uroczystej XXII sesji Uchwałą Nr XXII/196/12 ustanowiła herb, flagę, pieczęć, flagę stolikową i banner Gminy Dobrzany oraz zasady i warunki ich używania.

To szczególny dzień dla Gminy Dobrzany i jej mieszkańców można powiedzieć, że wpisał się w karty historii naszej małej "Ojczyzny", jaką jest Gmina.

HERB     FLAGA    FLAGA STOLIKOWA   PIECZĘĆ   BANNER

 

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy