Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Decyzje środowiskowe

DODANO: 2020-06-24 08:35:33

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wniosek

 

BAZA DANYCH O OCENACH ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA ŚRODOWISKO ORAZ O STRATEGICZNYCH OCENACH ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

prowadzona jest pod niżej wskazanym adresem:

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

Aby wyszukać postępowania prowadzone dla przedsięwzięć w gminie Dobrzany
po wejściu na wskazaną stronę należy wybrać „przeglądaj” , a następnie w polu „Nazwa organu właściwego do wydania decyzji” wpisać:    Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzany

 

Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś), jest systemem informatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

„Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań.”

Informacje zawarte w bazie danych ooś pochodzą od organów, prowadzących postępowania w zakresie ooś. Aby otrzymać uprawnienia do wprowadzania i modyfikacji danych w bazie, przedstawiciele organów powinni dokonać rejestracji i zalogować się do systemu.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy