Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Deklaracja do pobrania

DODANO: 2022-09-09 08:26:06

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 września 2022 r. - nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

Od dnia 1 września 2022 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych położonych na terenie Gminy Dobrzany.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 1996 r. właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości, lub wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy