Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Podstawy prawne

DODANO: 2018-05-24 21:45:14

 

Podstawą prawną funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami na terenie gminy jest: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
6 września 1996 r. /Dz.U. z 2013 r, poz. 1399/

Ustawa

Na jej podstawie Rada Miejska zobowiązana była podjąć następujące uchwały:

1.Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany.

Regulamin

2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała usługowa

3.Uchwała w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty.

Metoda (stawka)

Uchwała zmieniająca

4. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin płatności

5. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracja

6.Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

7.  Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Górne stawki opłat za nieczystości ciekłe

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy