Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Kontakt

DODANO: 2022-10-27 11:14:26

Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
centrala +48 91 562 02 01 do 03
http://www.dobrzany.pl

e-mail:

Burmistrz Gminy Dobrzany

Paweł Filip

pok.3,4

91 562 02 01 wew. 38

Sekretarz Gminy

Anna Dumowska

pok.10

91 562 02 01 wew. 29

Sekretariat, biuro Rady Miejskiej

Inspektor - Ilona Nędza

pok.3,4

91 562 02 01 wew. 10

Skarbnik Gminy

Wiesława Czenczak

pok.1,2

91 562 02 01 wew. 23

Księgowość budżetowa

Inspektor - Tomasz Tęcza

Podinspektor - Marcela Herbet

pok.1,2

91 562 02 01 wew. 24 

Podatki i opłaty lokalne

Inspektor - Joanna Bylewska

Młodszy referent - Małgorzata Gruchała

pok.11

91 562 02 01 wew. 36

Podatki i opłaty lokalne

Inspektor - Wiesława Tomaszczenik

pok. 12

91 562 02 01 wew. 37

Kadry

Inspektor - Anna Dumowska

pok. 10

91 562 02 01 wew. 29 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik - Magdalena Majchrowska

Pracownik socjalny - Ewa Czaja

Starszy pracownik socjalny - Irena Seredyńska

Pracownik socjalny - Anna Poniżnik

Asystent rodziny - Magdalena Obłoń

pok. 13

91 562 02 01 wew. 21 

Planowanie przestrzenne

Podinspektor - Oktawia Fabiś

pok.5,6

91 562 02 01 wew. 35 

Gospodarka komunalna, rolnictwo, infrastruktura
techniczna, sport

Podinspektor - Milena Bykowska

Podinspektor - Robert Ulewicz

pok.5,6

91 562 02 01 wew. 34

Transport, drogi publiczne

Inspektor - Piotr Grąźlewski

pok.5,6

91 562 02 01 wew. 34 

Urząd Stanu Cywilnego, oświata

Kierownik - Agnieszka Piątkowska

pok.19

91 562 02 01 wew. 20


Promocja i kultura

Podinspektor - Piotr Fidler

pok.19

91 562 02 01 wew. 20

Ewidencja działalności gospodarczej,
sprawy wojskowe, obrona cywilna, zdrowie

Podinspektor - Agnieszka Gołębiowska

pok.21

91 562 02 01 wew. 32 

Zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne, inwestycje, rewitalizacja

Inspektor - Kamila Dziwińska

pok.5,6

91 562 02 01 wew. 35

Zakład Gospodarki Komunalnej

Dyrektor - Katarzyna Ulewicz

pok.16

91 562 02 01 wew. 26 

Biblioteka

Katarzyna Lipska
Maria Lak

 

91 562 02 01 wew. 22

Administrator - informatyk

Damian Szmit

pok. 18

91 562 02 01 wew. 39

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Borzęcki

pok.25 91 562 02 01 wew. 25
Lokalna Grupa Działania pok.27 91 562 02 01 wew. 42

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami

Referent - Paulina Kiłoczko

Podinspektor - Marta Koźbiał

pok. 7

91 562 02 01 wew. 27

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Szmit

 
503677713 
e-mail iod@data.pl

 

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy