Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBRZAN o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrzanach w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Dobrzany

DODANO: 2022-08-12 13:59:46

Burmistrz Dobrzan ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrzanach w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Dobrzany:

 1. Statut Sołectwa Biała;
 2. Statut Sołectwa Błotno;
 3. Statut Sołectwa Bytowo;
 4. Statut Sołectwa Dolice;
 5. Statut Sołectwa Kępno;
 6. Statut Sołectwa Kozy;
 7. Statut Sołectwa Krzemień;
 8. Statut Sołectwa Lutkowo;
 9. Statut Sołectwa Mosina;
 10. Statut Sołectwa Odargowo;
 11. Statut Sołectwa Ognica;
 12. Statut Sołectwa Sierakowo;
 13. Statut Sołectwa Szadzko.

PROJEKTY STATUTÓW DO POBRANIA

Konsultacje obejmują obszar całej gminy Dobrzany i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Konsultacje odbędą się od dnia 25 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. formie pisemnej, poprzez składanie uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrzanach z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych.

 

Formularz konsultacji społecznych można pobrać:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w zakładce „Gmina - Konsultacje społeczne”

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach www.dobrzany.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”

- w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, pok. 3-4 (sekretariat Urzędu Miejskiego).

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO POBRANIA PDF i WORD

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrzanach w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Dobrzany należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00 w jednej z wybranych form:

1) drogą korespondencją (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrzanach) na adres: Urząd Miejski ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany,

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dobrzany.pl 

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Dobrzanach (pod wskazany adres) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 8.00 -16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00).

Uwagi i opinie złożone po upływie 31 sierpnia 2022 r. po godzinie 15.00 pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyniki konsultacji mają dla organów gminy charakter opiniodawczy.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy