Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Oferty pracy

DODANO: 2013-01-18 09:44:07

Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4, w związku z realizacją projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej oraz „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, orazrealizując zasadę konkurencyjności, ogłasza nabór na stanowisko:

  1. Koordynatora zadań Fundacji Pod Aniołem w projekcie "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim",
  2. Animatora w projekcie "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim",
  3. Pracownika ds. informacji w projekcie "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim"
  4. Koordynatora zadań Fundacji Pod Aniołem w projekcie "Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM",
  5. Animatora w projekcie "Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM".

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy