Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Informacja

DODANO: 2015-01-30 14:49:14

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Dobrzan zawiadamia, że w dniu 10.02.2015r. o godz. 16-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, odbędzie się spotkanie  z mieszkańcami  gminy Dobrzany  z udziałem inwestora,  na temat  realizacji inwestycji pod nazwą:

„Budowa układu przetwarzania zagęszczonych  osadów  ściekowych na polepszacze gleby oraz nawozy” na terenie  oczyszczalni ścieków w Dobrzanach,  na działce geod. Nr 407.

Celem spotkania  jest zapoznanie mieszkańców z procesem technologicznym przetwarzania zagęszczo-nych odpadów  oraz  zasięgnięcie opinii na temat celowości realizacji wymienionej inwestycji.

Zapraszam wszystkich mieszkańców  do udziału w spotkaniu.

 BURMISTRZ  DOBRZAN

Anna Gibas

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy