Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

DODANO: 2022-08-22 15:09:37
To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących:
1.Właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego,
2.Właścicielami/współwłaścicielami lokalu mieszkalnego wyodrębnionego księgą wieczystą, w budynku jednorodzinnym tzw. „bliźniak”
POZIOM DOFINANSOWANIA
1.Podstawowy poziom dofinansowania – skierowany jest do osób, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000,00zł,
2.Podwyższony poziom dofinansowania – skierowany jest do osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
gospodarstwo wieloosobowe – kwoty 1.564,00 zł
gospodarstwo jednoosobowe – kwoty 2.198,00 zł
3.Najwyższy poziom dofinansowania – skierowany jest do osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
gospodarstwo wieloosobowe – kwoty 900.00 zł
gospodarstwo jednoosobowe – kwoty 1.260,00 zł
TERMINY:
Realizacja programu: lata 2018-2029
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
NABÓR WNIOSKÓW
1.Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
2.Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
3.Wnioski można składać za pośrednictwem gminy, które przystąpiły do programu oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).
ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:
30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.
OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE” adres URZĄD MIEJSKI ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany:
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15;
e-mail: czystepowietrze@dobrzany.pl telefon 608 540 760

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy