Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej

DODANO: 2022-05-13 07:41:58

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA DOBRZAN

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

 planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej

 

          Na podstawie 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46  pkt 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam

  1. o podjęciu przez Radę Miejską w Dobrzanach uchwały Nr XXXIV/342/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej,
  2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica  1, 73-130 Dobrzany,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, w pokoju nr 5,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres sekretariat@dobrzany.pl

Wnioski należy składać do Burmistrza Dobrzan z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy