Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany”

DODANO: 2021-12-08 08:12:22

Gmina Dobrzany informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany”, która pochodzi w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Firma Eco- Pol z siedzibą przy ul. Dworcowej 9, 86-120 Pruszcz, była wykonawcą zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
W ramach realizowanego projektu usunięto i unieszkodliwiono 11,740 Mg azbestu z 9 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrzany.

Całkowita wartość zadania wyniosła 7 244,00 zł brutto, w tym: dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 4 936,00  zł.

Celem powyższego zadania było wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy