Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE"

DODANO: 2021-11-24 09:06:34

Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych.  

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000zł;
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza;
 • 1 564zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 189zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Warunki dofinansowania

 1. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.;
 2. Wymienione źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku;
 3. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal;
 4. Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia
  umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.;
 5. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej
  niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 6. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia
  wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona
  w protokole końcowym;

Formy dofinansowania

 1. dotacja (za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez portal gov.pl)
 2. pożyczka (kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach – dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl)

 

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ POMOCY W PRZYGOTOWANIU

I WYSŁANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Gmina Dobrzany ul. Stanisława Staszica 1, 73-130 Dobrzany

email: czystepowietrze@dobrzany.pl; tel. 608 540 760

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy