Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Informacje o przetargu

DODANO: 2020-07-01 08:30:39

BURMISTRZ DOBRZAN

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, został wywieszony na okres od dnia 29.06.2020 r. do 28.07.2020 r.

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży znak. GK.6840.20.2020 r. z dnia 29.06.2020 r.

Wykazem objęta została nieruchomość gruntowa niezabudowana, w trybie przetargu nieograniczonego.

Bliższe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń UM w Dobrzanach, ponadto uzyskać można pod nr tel. 91 5620 201 wew. 34.

informacja o przetargu

protokół I

informacja o II przetargu

informacja o wyniku przetargu

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy