Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Już wkrótce w Dobrzanach drugi nowy wóz strażacki.

DODANO: 2013-12-12 09:23:36

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach wzbogacą się o ciężki specjalistyczny samochód pożarniczy. A to wszystko w ramach  projektu RPO WZ „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dofinansowanego z EFRR. 

Uroczystość rozpoczęcia zadania w bardzo podniosłej przedświątecznej atmosferze odbyła się  11 grudnia 2013r, w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, podczas której Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz Burmistrz Dobrzan Jan Prościak , podpisali umowę na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia kontrasygnatą potwierdziła Skarbnik Gminy Wiesława Czenczak. W uroczystości uczestniczyli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej  Dobrzanach oraz pracownicy  Urzędu zajmujący się sprawami zarządzania kryzysowego i funduszy pomocowych. Łączne dofinansowanie to 635 tys. zł.,  zakup samochodu planowany jest w maju 2014r. również przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy