Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Spotkanie Marszałka Jarosława Rzepy z Sołtysami w Dobrzanach

DODANO: 2019-02-08 07:54:55

Z inicjatywy i na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy dnia 6 lutego bieżącego roku w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach miała miejsce prezentacja dotycząca możliwości ubiegania się o środki z programów, którymi dysponuje Sejmik Województwa.

W spotkaniu uczestniczyli Sołtysi z Gminy Dobrzany, Gminy Suchań oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownicy urzędów oraz burmistrzowie.

To już kolejny raz Pan Marszałek osobiście zachęca lokalne społeczności do podejmowania oddolnych inicjatyw związanych z aplikowaniem o granty sołeckie. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości maksymalnej 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Zostaną w nim wyróżnione sołectwa, których projekty będą m.in. służyć rozwijaniu demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, podnosić jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców czy też aktywizować lokalną społeczność. Sołectwa mogą zgłaszać swoje projekty do dnia 28 lutego 2019 roku.

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie mają również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP. W ramach tego naboru Stowarzyszenia OSP mogą przeznaczyć środki na:

  • aktywizację lokalnej społeczności na rzecz działalności OSP,
  • doposażenie jednostek OPS w sprzęt ochrony osobistej,
  • zakup urządzeń AED z GPS łącznie z przeszkoleniem strażaków mieszkańców.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2019 r.

Wicemarszałek Jarosław Rzepa przedstawił również konkursy kontynuowane wzorem poprzednich edycji, a ogłaszane przez Urząd Marszałkowski:

  • Zachodniopomorski Rolnik Roku,
  • Program Społecznik,
  • Piękna Zachodniopomorska Wieś.

Po prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań związanych z tematyką omawianych projektów i spraw bieżących nurtujących Mieszkańców naszych gmin.

Galeria zdjęć

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy