Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


!!!! UWAGA ZMIANY !!!! ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

DODANO: 2019-01-17 12:45:58

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Wnioski można składać w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość użytków rolnych (100 litrów na 1 ha użytków rolnych), kwota zwrotu wynosi 1,00 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego
  • oraz w przypadku hodowców bydła 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego w przypadku bydła będzie musiał załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dokument wydany przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby takiego stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku czyli za 2018 rok.

Od 01.01.2019 r. obowiązują nowe wzory wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wypełnione wnioski wraz z następującymi załącznikami:

  1. oświadczeniem rolnika,
  2. formularzem informacji przedstawianym przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  3. oraz przy hodowcach bydła dokument wydany przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Należy składać w I terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

Wzory druków dostępne w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej www.dobrzany.pl, www.bip.dobrzany.pl /zakładka podatki i opłaty lokalne -  zwrot podatku akcyzowego dla rolników/.

Do pobrania:

Formularz informacji.doc

Oświadczenie do wniosku .doc

Wzór wniosku akcyza_2019-.pdf

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy