Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


!!!! UWAGA ZMIANY !!!! ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

DODANO: 2019-01-17 12:45:58

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Wnioski można składać w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość użytków rolnych (100 litrów na 1 ha użytków rolnych), kwota zwrotu wynosi 1,00 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego
  • oraz w przypadku hodowców bydła 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego w przypadku bydła będzie musiał załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dokument wydany przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby takiego stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku czyli za 2018 rok.

Od 01.01.2019 r. obowiązują nowe wzory wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wypełnione wnioski wraz z następującymi załącznikami:

  1. oświadczeniem rolnika,
  2. formularzem informacji przedstawianym przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  3. oraz przy hodowcach bydła dokument wydany przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Należy składać w I terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

Wzory druków dostępne w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej www.dobrzany.pl, www.bip.dobrzany.pl /zakładka podatki i opłaty lokalne -  zwrot podatku akcyzowego dla rolników/.

Do pobrania:

Formularz informacji.doc

Oświadczenie do wniosku .doc

Wzór wniosku akcyza_2019-.pdf

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy