Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobrzanach

DODANO: 2022-07-15 13:15:21

Burmistrz Dobrzan informuję, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie oczyszczalni ścieków będzie otwarty w każdą środę oraz sobotę ( z wyjątkiem soboty w dniu 24.12.2022 r. oraz 31.12.2022 r.) w godzinach od 12.00 do 16.00. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne tylko i wyłącznie powstałe na terenie nieruchomości objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Dobrzany takie jak:  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia i odpady niebezpieczne,  odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, papier np. grube kartony opakowaniowe, szkło, odpady biodegradowalne oraz metale i tworzywa sztuczne. 

Dostarczone odpady muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Oddający odpady do PSZOK wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek, leży po stronie osób które przywiozły odpady na PSZOK.

Przedsiębiorcy nie mają możliwości oddania na PSZOK odpadów pochodzących z ich prowadzonej działalności gospodarczej.

czytaj więcej →

DODANO: 2016-12-16 16:03:36

Punkt Selektywnego zbierania odpadów znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany i dostępny jest w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8.00 do 13.30 po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi urzędu ds. gospodarki odpadami. Odpady odbierane są w punkcie na zasadach określonych w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin - do pobrania

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy