Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobrzany obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.

DODANO: 2021-05-27 14:35:12
  1. Nieruchomości zamieszkałe:
  1. 27 zł od pierwszej do piątej osoby zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (od 1 do 5 osoby włącznie)
  2. 24 zł od szóstej i kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość , jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie określona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości dwukrotności ww. stawki, tj.:

1) 54,00 zł od osoby w przypadku pierwszej do piątej osoby w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość;

2) 48,00 zł  od 6 i kolejnej osoby w rodzinie zamieszkującej dną nieruchomość.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, po złożeniu informacji o posiadaniu kompostownika w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

  1. Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe):
  1. za pojemnik o poj. 120 l – 6,35 zł
  2. za pojemnik o poj. 240 l - 12,70 zł
  3. za pojemnik o poj. 1100 l- 58,21 zł
  4. za worek na odpady segregowane 120 l - 18,19 zł

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie określona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 w wysokości  równej czterokrotności ww. stawek. tj.:

1) za pojemnik o pojemności 120 l – 25,40 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l – 50,80 zł;

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – 232,84 zł;

4) za worek o pojemności 120 l – 72,76 zł.

3. Ryczałtowa stawka obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od nieruchomości  na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno  - wypoczynkowe wynosi: 181,90 zł.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie określona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w wysokości  równej czterokrotności ww. stawki  tj. 727,60 zł.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy