Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ROZPOCZĘLIŚMY PRZEBUDOWĘ SUW W OGNICY I SPC W BYTOWIE

DODANO: 2021-04-20 12:30:56

       

Z początkiem roku podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo” Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo, zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie.

Wartość umowy: 353.010,00 zł  brutto.

Termin wykonania robót: do 30.06.2021 r.  

Roboty nadzoruje Inspektor nadzoru Pan Ryszard Mulawa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

czytaj więcej →

Świetlica w Mosinie gotowa

DODANO: 2021-04-20 12:17:31

 

 

ŚWIETLICA W MOSINIE GOTOWA

Zakończyły się prace budowlane związane z  budową świetlicy wiejskiej w Mosinie. W efekcie projektu powstał nowy budynek o powierzchni użytkowej 54,2 m2 wraz z dojściem do posesji oraz miejscami postojowymi. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Usługowo – Handlowa „TOPP” Monika Wrzosek z siedzibą w Pyrzycach, roboty budowlane nadzorował Inspektor Nadzoru Jan Pawluk.  

Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Program Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość wydatków: 242.521,33 zł

Poziom dofinansowania: 150.010,00 zł

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy