Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA I GMINY DOBRZANY

DODANO: 2022-05-12 09:14:44

Burmistrz Dobrzan uprzejmie informuje, że zbierane są wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. Program obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Można ubiegać się o dofinansowanie:

  • demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest
  • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
  • unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW oraz wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dobrzany do programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres mailowy – sekretariat@dobrzany.pl maksymalnie do dnia 20 maja 2022 roku.

Wnioski są dostępne w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej www.dobrzany.pl.

Szczegółowe warunki dotyczące dofinansowania ww. zadania można uzyskać pod
nr tel. 915620201 wew. 27.

czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA I GMINY DOBRZANY

DODANO: 2022-01-11 12:34:56

Burmistrz Dobrzan uprzejmie informuje, że zbierane są wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. Program obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami
są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Można ubiegać się o dofinansowanie:

  • demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest
  • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
  • unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW
oraz wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dobrzany do programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres mailowy – sekretariat@dobrzany.pl do dnia 28 luty 2022 roku.

Wnioski są dostępne w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej www.dobrzany.pl.

Szczegółowe warunki dotyczące dofinansowania ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 915620201 wew. 27.

 

wniosek

czytaj więcej →

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany”

DODANO: 2021-12-08 08:12:22

Gmina Dobrzany informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany”, która pochodzi w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Firma Eco- Pol z siedzibą przy ul. Dworcowej 9, 86-120 Pruszcz, była wykonawcą zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
W ramach realizowanego projektu usunięto i unieszkodliwiono 11,740 Mg azbestu z 9 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrzany.

Całkowita wartość zadania wyniosła 7 244,00 zł brutto, w tym: dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 4 936,00  zł.

Celem powyższego zadania było wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA I GMINY DOBRZANY

DODANO: 2021-05-14 13:28:33

Burmistrz Dobrzan uprzejmie informuje, że zbierane są wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Program obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Można ubiegać się o dofinasowanie:

  • demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest
  • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
  • unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych

 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW
oraz wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dobrzany do programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres mailowy – srodowisko@dobrzany.pl do dnia 31 maja 2021 roku.

Wnioski są dostępne w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej www.dobrzany.pl.

Szczegółowe warunki dotyczące dofinansowania ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 915620201 wew. 27.

wniosek

czytaj więcej →

OGŁOSZENIE - wnioski na usunięcie azbestu

DODANO: 2020-04-21 09:21:02

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA I GMINY DOBRZANY.

 

Burmistrz Dobrzan uprzejmie informuje, że zbierane są wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Program obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

czytaj więcej →

DODANO: 2019-06-25 13:38:13

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Dobrzany!

W dniu 28.06.2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale NFOŚiGW kolejny raz uruchomi program polegający na demontażu i odbiorze wyrobów zawierających azbest.

Programem objęte będą osoby fizyczne, będące właścicielami obiektów budowlanych oraz jednostki sektora finansów publicznych, związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

Program przewiduje pokrycie do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych , które obejmują :

- demontaż elementów zawierających azbest,

- transport do miejsca unieszkodliwienia elementów zawierających azbest,

- unieszkodliwienie elementów zawierających azbest.

Formalny wniosek o dofinansowanie usunięcia elementów azbestowych w imieniu zainteresowanych złoży Gmina Dobrzany.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę  do kolejnej edycji programu usuwania azbestu realizowanej przez WFOŚiGW prosimy zainteresowane osoby o składanie indywidualnych wniosków w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Dobrzanach przy ul. Staszica 1.

Wniosek powinien zawierać :

- dane właściciela obiektu,

- adres obiektu wraz z numerem ewidencyjnym działki,

- przybliżoną ilość azbestu w kilogramach lub w m2,

- fotografię obiektu.

Wnioski należy składać do 31.07.2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 915620201 wew. 27
lub bezpośrednio w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego.

O dofinansowanie mogą się ubiegać również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jednak wnioski o pomoc w tym zakresie muszą składać samodzielnie bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie. Wszystkie informacje na ten temat dostępne są na stronie www.wfos.szczecin.pl.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy