Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


OGŁOSZENIE - wnioski na usunięcie azbestu

DODANO: 2020-04-21 09:21:02

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA I GMINY DOBRZANY.

 

Burmistrz Dobrzan uprzejmie informuje, że zbierane są wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Program obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

czytaj więcej →

DODANO: 2019-06-25 13:38:13

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Dobrzany!

W dniu 28.06.2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale NFOŚiGW kolejny raz uruchomi program polegający na demontażu i odbiorze wyrobów zawierających azbest.

Programem objęte będą osoby fizyczne, będące właścicielami obiektów budowlanych oraz jednostki sektora finansów publicznych, związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

Program przewiduje pokrycie do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych , które obejmują :

- demontaż elementów zawierających azbest,

- transport do miejsca unieszkodliwienia elementów zawierających azbest,

- unieszkodliwienie elementów zawierających azbest.

Formalny wniosek o dofinansowanie usunięcia elementów azbestowych w imieniu zainteresowanych złoży Gmina Dobrzany.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę  do kolejnej edycji programu usuwania azbestu realizowanej przez WFOŚiGW prosimy zainteresowane osoby o składanie indywidualnych wniosków w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Dobrzanach przy ul. Staszica 1.

Wniosek powinien zawierać :

- dane właściciela obiektu,

- adres obiektu wraz z numerem ewidencyjnym działki,

- przybliżoną ilość azbestu w kilogramach lub w m2,

- fotografię obiektu.

Wnioski należy składać do 31.07.2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 915620201 wew. 27
lub bezpośrednio w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego.

O dofinansowanie mogą się ubiegać również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jednak wnioski o pomoc w tym zakresie muszą składać samodzielnie bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie. Wszystkie informacje na ten temat dostępne są na stronie www.wfos.szczecin.pl.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy