Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ODBIÓR ROBÓT W RAMACH ZADANIA BUDOWY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ I WODOCIĄGU W ULICY SPÓŁDZIELCZEJ I STARGARDZKIEJ

DODANO: 2022-06-28 14:43:14

W dniu 22.06.2022 r. dokonaliśmy odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa ulicy Spółdzielczej wraz z budową wodociągu w ulicy Spółdzielczej i Stargardzkiej”. Inwestycja obejmowała realizację 2 zadań: „Budowy ulicy Spółdzielczej w Dobrzanach” i „Budowy wodociągu w ulicy Spółdzielczej i Stargardzkiej w Dobrzanach”.

Efektem przeprowadzonych robót jest nowa droga o nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych na odcinku ok 300m od skrzyżowania z drogą powiatową tj. ulicą Stargardzką do posesji numer 19 przy ul. Spółdzielczej. Powstał również nowy chodnik, zatoka postojowa przy ogrodach oraz oświetlenie uliczne.

Ponadto powstał nowy odcinek wodociągu o długości ok 500 m. Wykonane zostało włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Stargardzkiej i ulicy Spółdzielczej.

Wykonawcą robót budowlanych była firma „Paweł Szubert BUDPAK” z siedzibą w Stargardzie wraz z podwykonawcami. Roboty nadzorował Pan Wiesław Bączkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Projektowo-Budowlane Wiesław Bączkowski” z siedzibą w Stargardzie.

Wartość wykonanych robót budowlanych dla poszczególnych zadań:

  1. Budowa ulicy Spółdzielczej w Dobrzanach – wartość: 1.405.697,39 zł
  2. Budowa wodociągu w ulicy Spółdzielczej i Stargardzkiej w Dobrzanach – wartość: 264.369,34 zł.

Roboty budowane w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

czytaj więcej →

Zakończono budowę drogi w miejscowości Grabnica

DODANO: 2022-04-12 14:25:22

flaga i godło Polski

 

ZAKOŃCZYLIŚMY PRZEBUDOWĘ DROGI W GARBNICY

W dniu 8 kwietnia br. dokonaliśmy odbioru przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Grabnica. W ramach realizacji projektu wykonana została jezdnia o nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych o długości 500 m. Wykonawcą robót budowlanych była spółka REBUDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Rębuszu. W realizacji inwestycji, jako podwykonawca w zakresie wykonania kanału technologicznego, uczestniczyła również spółka NEONUS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecnie.  Roboty nadzorował Pan Wiesław Bączkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Projektowo-Budowlane Wiesław Bączkowski” z siedzibą w Stargardzie.

Wartość wykonania robót budowlanych w wysokości 1.052.515,97 zł jest w całości finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowita wartość inwestycji: 1 067 515,97 zł

czytaj więcej →

PRZEBUDUJEMY DROGĘ W GRABNICY

DODANO: 2021-12-28 07:44:54

Gmina Dobrzany zawarła Umowę z wykonawcą robót budowlanych REBUDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Rębuszu, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabnica w Gminie Dobrzany”. Roboty nadzorował będzie Pan Wiesław Bączkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Projektowo-Budowlane Wiesław Bączkowski” z siedzibą w Stargardzie.

Inwestycje (roboty budowlane) są w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość robót budowlanych: 1.062.005,09 zł.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane do dnia 05.09.2022 r.

czytaj więcej →

ROZPOCZĘLIŚMY BUDOWĘ ULICY SPÓŁDZIELCZEJ I WODOCIĄGU W ULICY SPÓŁDZIELCZEJ I STARGARDZKIEJ

DODANO: 2021-12-03 12:36:14

 

ROZPOCZĘLIŚMY BUDOWĘ ULICY SPÓŁDZIELCZEJ

I WODOCIĄGU W ULICY SPÓŁDZIELCZEJ I STARGARDZKIEJ

 

Gmina rozpoczęła realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Spółdzielczej wraz z budową wodociągu w ulicy Spółdzielczej i Stargardzkiej” w ramach której zostaną wykonane dwa zadania: „Budowa ulicy Spółdzielczej w Dobrzanach” i „Budowa wodociągu w ulicy Spółdzielczej i Stargardzkiej w Dobrzanach”. Wykonawcą robót budowlanych obu zadań jest firma „Paweł Szubert BUDPAK” z siedzibą w Stargardzie. Roboty nadzorował będzie Pan Wiesław Bączkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Projektowo-Budowlane Wiesław Bączkowski” z siedzibą w Stargardzie.

Inwestycje (roboty budowlane) są w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość robót budowlanych: 1.647.832,81 zł.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowalne do dnia 18.07.2022 r.

czytaj więcej →

WYPOSAŻYLIŚMY GMINNĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W PRASĘ FILTRACYJNĄ

DODANO: 2021-12-03 12:34:56

 

 

WYPOSAŻYLIŚMY GMINNĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

W PRASĘ FILTRACYJNĄ

 

Gmina Dobrzany dokonała zakupu i montażu prasy filtracyjnej do odsączania osadu ścieków na oczyszczalni ścieków w Dobrzanach.

Wydatek w pełni finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Koszt zadania: 179.580,00 zł.

czytaj więcej →

Gmina Dobrzany kupiła nowy samochód

DODANO: 2021-12-03 12:32:33

 

 

KUPILIŚMY NOWY SAMOCHÓD

 

 

Kupiliśmy fabrycznie nowy samochód typu BUS Volkswagen model Caravelle na potrzeby działalności Gminy Dobrzany.

Wydatek w pełni finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Koszt zadania: 156.825,00 zł.

czytaj więcej →

Wsparcie jakie otrzymała Gmina Dobrzany

DODANO: 2021-12-03 12:30:19

 

 

WSPARCIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH

 

W sierpniu 2020 r. pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki przekazane przez rząd należy wykorzystać na wydatki majątkowe.

Kwota wsparcia jaką otrzymała Gmina Dobrzany: 864.904,00 zł

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy