Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Burmistrz Gminy Dobrzany ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 miasta Dobrzany, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DODANO: 2021-04-23 13:37:47

Burmistrz Gminy Dobrzany

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w obrębie 3 miasta Dobrzany,

 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/10, o pow. 605 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 1000.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/11, o pow. 606 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.500,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 1030.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/12, o pow. 608 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.800,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 1100.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/13, o pow. 608 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.800,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 1130.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego, sala konferencyjna.

Wadium winno zostać wpłacone do 24.05.2021 r.

Pełną informację nt. nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone  na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Dobrzanach. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.dobrzany.pl oraz BIP.

Szczegółową informację można uzyskać pod nr telefonu 915620201 wew. 34.

wykaz działek

 

czytaj więcej →

ODWOŁANE: Burmistrz Gminy Dobrzany ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 miasta Dobrzany, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DODANO: 2021-04-19 13:19:13

Burmistrz Gminy Dobrzany

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w obrębie 3 miasta Dobrzany,

 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/10, o pow. 605 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 10:00.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/11, o pow. 606 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.500,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 10:30.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/12, o pow. 608 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.800,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 11:00.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/13, o pow. 608 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.800,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 11:30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2021 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego, sala konferencyjna.

Wadium winno zostać wpłacone do 17.05.2021 r.

Pełną informację nt. nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone  na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Dobrzanach. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.dobrzany.pl oraz BIP.

Szczegółową informację można uzyskać pod nr telefonu 915620201 wew. 34.

wykaz działek

odwołanie przetargu

czytaj więcej →

Burmistrz Dobrzan podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gminnych do sprzedaży

DODANO: 2021-03-26 13:39:37

BURMISTRZ DOBRZAN

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy przy siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica
Nr 1, został wywieszony na okres od dnia 26.03.2021 r. do 15.04.2021 r.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży znak: GK.6845.21.2021 r. z dnia 26.03.2021 r.

Wykazem objęte zostały:

  1. grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Robotniczej w Dobrzanach;
  2. Lokal mieszkalny nr 6 w miejscowości Lutkowo nr 6, gm. Dobrzany.

Bliższe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń UM w Dobrzanach, ponadto uzyskać je można pod nr tel. 91 5620 201 wew. 34.

 

Wykaz (Znak. GK.6840.21.2021)  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Dobrzany

czytaj więcej →

Informacje o przetargu

DODANO: 2020-07-01 08:30:39

BURMISTRZ DOBRZAN

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, został wywieszony na okres od dnia 29.06.2020 r. do 28.07.2020 r.

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży znak. GK.6840.20.2020 r. z dnia 29.06.2020 r.

Wykazem objęta została nieruchomość gruntowa niezabudowana, w trybie przetargu nieograniczonego.

Bliższe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń UM w Dobrzanach, ponadto uzyskać można pod nr tel. 91 5620 201 wew. 34.

informacja o przetargu

protokół I

informacja o II przetargu

informacja o wyniku przetargu

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy