Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

DODANO: 2021-05-12 13:42:26

BURMISTRZ DOBRZAN

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy przy siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, został wywieszony na okres od dnia 12.05.2021 r. do 1.06.2021 r.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (GK.6845.30.2021 r. z dn. 12.05.2021 r.)

Wykazem objęty został grunt na cele rekreacyjno-letniskowe oraz poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Bliższe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń UM w Dobrzanach, ponadto uzyskać je można pod nr tel. 91 5620 201 wew. 34.

 

wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

czytaj więcej →

ODWOŁANE - Burmistrz Gminy Dobrzany ogłasza pisemny przetarg ograniczony na najem nieruchomości położonej w Dobrzanach przeznaczonej na prowadzenie przychodni lekarskiej

DODANO: 2021-03-30 09:07:15

Burmistrz Gminy Dobrzany

ogłasza

pisemny przetarg ograniczony na najem nieruchomości położonej w Dobrzanach

przeznaczonej na prowadzenie przychodni lekarskiej

 

Lokal użytkowy o pow. 245,90 m2 + piwnica 232,93 m2, przy ul. Jana Pawła II 22 w Dobrzanach, dz. 106/2 obręb 1 m. Dobrzany, KW SZ1T/00093992/1, przeznaczony na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej przysługującej ubezpieczonym z terenu Gminy Dobrzany Cena wywoławcza 4536,86 zł brutto miesięcznie, wadium 5000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. o godz. 1030 w siedzibie  Urzędu Miejskiego, Sala Konferencyjna.

Wadium winno zostać wpłacone do 26.04.2021 r.

Pełną informację nt. przetargu oraz warunków zawiera ogłoszenie wywieszone  na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Dobrzanach. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.dobrzany.pl oraz BIP.

Szczegółową informację można uzyskać pod nr telefonu 915620201 wew. 34.

więcej informacji

Odwołanie przetargu

czytaj więcej →

Burmistrz Gminy Dobrzany ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i najem nieruchomości położonej w Dobrzanach

DODANO: 2021-03-26 13:33:33

Burmistrz Gminy Dobrzany

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i najem

nieruchomości położonej w Dobrzanach

 

  1. Oznaczonej jako działka nr 245, nr porządkowy 13, obręb Krzemień gm. Dobrzany, o pow. 0,274 m2, zapisana w KW SZ1T/00052871/8.

Cena wywoławcza 1.348,08 zł brutto, wadium 1.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. o godz. 1030 w siedzibie  Urzędu Miejskiego, Sala Konferencyjna.

  1. Lokal użytkowy o pow. 76 m2, ul. Staszica 2 w Dobrzanach, dz. 93/2 obręb 4 m. Dobrzany, zlokalizowany na targowisku miejskim Mój Rynek, KW SZ1T/00113806/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie  Urzędu Miejskiego, Sala Konferencyjna.

Wadium winno zostać wpłacone do 26.04.2021 r.

Pełną informację nt. nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone  na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Dobrzanach. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.dobrzany.pl oraz BIP.

Szczegółową informację można uzyskać pod nr telefonu 915620201 wew. 34.

wykaz (Znak. GK.6840.18.2021) działek pod dzierżawę/ najem

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy