Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 23 Finał

DODANO: 2015-01-14 16:06:42

11 stycznia 2015 roku odbył się w Zespole Szkół Publicznych  23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy współorganizowany przez  Urząd Miejski   w Dobrzanach. Udało nam się zebrać kwotę 10 418,07.

Sztab WOŚP

w Dobrzanach

czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE KOZY

DODANO: 2015-01-14 15:58:32

W dniu 12 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozy odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Kozy, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem Zebrania było dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kozy, w związku z upływem kadencji tych organów.

Mieszkańcy Sołectwa wykazali duże zainteresowanie i licznie przybyli na Zebranie. W drodze głosowania tajnego, spośród 4 kandydatów, na Sołtysa Sołectwa Kozy wybrano ponownie Pana Andrzeja Orzechowskiego.

W skład nowej Rady Sołeckiej weszli:

 1. Pan Beczek Bogdan
 2. Pan Michalski Piotr
 3. Pan Borwik Kasper.

Burmistrz Dobrzan  Anna Gibas złożyła gratulacje nowo wybranym organom sołectwa, życząc owocnej pracy ku zadowoleniu miejscowej społeczności.

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE

DODANO: 2014-12-24 08:04:01

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na III Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad

czytaj więcej →

Oferta pracy

DODANO: 2014-12-23 14:14:49

Nabór  na stanowisko opiekunka nad chorym w domu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach

ogłasza nabór na stanowisko:

OPIEKUNKA  NAD CHORYM W DOMU  ZATRUDNIONA W  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH

Forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń – luty  2015r.

 Okres zatrudnienia:   umowa na czas określony 

czytaj więcej →

Oferta pracy

DODANO: 2014-12-23 14:03:55

Przedłuża się termin składania ofert

BURMISTRZ DOBRZAN

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI,
W FORMIE UMOWY ZLECENIA, POLEGAJĄCYCH NA
:

 • KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE, W TYM:
 • SPRAWDZANIE WAGI POJAZDU PRZED ROZPOCZĘCIEM
  I PO ZAKOŃCZENIU DNIA PRACY
 • BIEŻĄCA KONTROLA ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
  W DNIACH ODBIORU WYZNACZONYCH HARMONOGRAMEM (sprawdzanie czy odbierane są wszystkie odpady, czy wszystkie pochodzą
  z terenu gminy, czy uporządkowano miejsce odbioru odpadów, czy odpady odebrane są ze wszystkich wskazanych przez Gminę nieruchomości)
 • KONTROLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją
  oraz posiadania wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.

Zadania wykonywane będą w dni wyznaczone harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych na terenie gminy Dobrzany tj. około 6 dni roboczych w miesiącu.

Wymagania: umiejętność prowadzenia skutera, dobry stan zdrowia, komunikatywność, uczciwość.

OFERTY ZAWIERAJĄCE:

 • INFORMACJE O WYKSZTAŁCENIU
 • INFORMACJE O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM
 • OŚWIADCZENIE O DOBRYM STANIE ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCYM PRACĘ W TERENIE
 • OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
 • ADRES I NUMER TELEFONU

NALEŻY SKŁADAĆ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRZANACH
UL. STASZICA 1

W TERMINIE DO 29.12.1014 R

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy