Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Informacja

DODANO: 2016-04-15 07:08:54

Urząd Skarbowy w Stargardzie zaprasza na „Dzień Otwarty”

16 kwietnia 2016 r. (sobota) w godz. 9.00 - 13.00

Akcja „Dni Otwarte” jest świetnym rozwiązaniem dla tych podatników, którzy w tygodniu nie mają możliwości odwiedzenia urzędu skarbowego. Jest to ogólnopolska akcja, której celem jest umożliwienie podatnikom złożenia zeznania rocznego.

Podatnicy, którzy przyjdą do Urzędu Skarbowego w Stargardzie będą mogli uzyskać m. in. informacje dotyczące rocznego rozliczenia się z podatku dochodowego PIT, zdobyć wiedzę na temat zasad korzystania z ulg i odliczeń podatkowych, złożyć zeznanie podatkowe, pobrać odpowiednie druki.

W siedzibie tut. Urzędu zorganizowano oddzielne stanowisko komputerowe przy którym można, korzystając z pomocy pracowników Urzędu, wypełnić i wysłać zeznanie drogą elektroniczną.

W poprzednich latach akcja „Dni Otwarte” sprawdziła się bardzo dobrze. Największym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się możliwość złożenia rocznego zeznania i uzyskania dodatkowych informacji z tym związanych.

Mamy nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych akcja „Dni Otwarte” przyczyni się do ułatwienia wypełnienia obowiązków podatkowych naszych podatników, w szczególności tych którzy potrzebują szczegółowych informacji przy wypełnianiu swojego rozliczenia PIT lub którym dotarcie do urzędu w zwykły dzień może sprawiać kłopoty.

Zapraszamy w tym dniu do:

  • pobrania  druków,
  • złożenia zeznania (w tym elektronicznie),
  • uzyskania informacji dotyczących zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.

Uwaga: KASA w tym dniu będzie NIECZYNNA.

Jednocześnie przypominamy, że w dniach 28 i 29 kwietnia br. (czwartek i piątek), Urząd Skarbowy wydłuży godziny swojej pracy do godz. 17.00. Termin na złożenie zeznania za 2015 r. upływa dnia 2 maja 2016 r.

czytaj więcej →

DODANO: 2016-04-12 12:25:21

Szanowni Państwo,
Fundusz Pomerania (dawniej Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych) jest instytucją otoczenia biznesu, którego właścicielami są m.in.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i banki spółdzielcze. Misją Funduszu jest wspieranie zachodniopomorskich firm. Wśród produktów finansowych oferowanych przez Fundusz coraz większego znaczenia nabierają poręczenia wadiów przetargowych:

http://funduszpomerania.pl/produkty/poreczenia-wadiow

W Jednostkach Samorządu Terytorialnego większość zamówień realizowanych jest w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych. Podmioty startujące w przetargach publicznych zobowiązane są do zapłaty wadium i często przez okres związania ofertą (nawet 90 dni)  blokują pieniądze, które można przeznaczyć na inne cele operacyjne. Poręczenie oferowane przez Fundusz Pomerania zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej. Korzyści dla przedsiębiorcy: brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium, zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie oraz krótka i szybka procedura.
Więcej informacji pod adresem  www.funduszpomerania.pl

czytaj więcej →

UWAGA !!!

DODANO: 2016-04-08 09:45:07

W dniu 10 kwietnia 2016 r. o godzinie 8.41 w miejscowości Dobrzany zostanie uruchomiona syrena alarmowa na czas 1 minuty. Uruchomienie syreny jest wyrażeniem pamięci i uhonorowanie ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Formą uhonorowania może być również wstrzymanie ruchu ulicznego.

czytaj więcej →

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Dobrzany

DODANO: 2016-04-01 10:16:59

W związku z przystąpieniem do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Dobrzany na lata 2016-2026, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej przedstawionej ankiety.

Ankieta ma na celu przedstawienie opinii mieszkańców na temat Gminy, widzianej Państwa „oczami”.

Ma ona niezwykle istotne znaczenie, gdyż powszechność w zakresie wypełniania ankiet przez mieszkańców ma bardzo duży wpływ na jakość gotowego dokumentu / opracowania, bowiem daje nam możliwość urealnienia Państwa oczekiwań na cały proces rozwoju.

Co istotne, udział w ankiecie jest  ANONIMOWY, a wyniki będą przedstawiane wyłącznie w postaci skompilowanej / łącznej pod warunkiem wypełnienia jej całości! Łącznie z metryczką na końcu identyfikującą ogólnie osobę wypełniającą ankietę.

Dlatego prosimy o wpisanie krzyżyka we właściwym polu wyboru, co stanowić będzie zarazem Państwa ocenę zachodzących procesów czy obecnego stanu rzeczy.

Przyjęta dla celów statystycznych skala ocen została wyrażona metodą szkolną w cyfrach od 1 (najgorsza)  do 5 (najlepsza).

Ankietę można:

- wysłać pocztą na adres  Europejskie Centrum Doradcze                                    

   ul. Boh.Warszawy 54/55 ,70-340   Szczecin

- wysłać  na maila  planowanie@dobrzany.pl  lub biuro@ecd.az.pl                                     

 - złożyć  w Urzędzie Miejskim ul. Staszica 1 w Dobrzanach (pokój 5/6) w terminie do 20.04.2016 roku

W przypadku pytań prosimy  kontaktować się z wykonawcą  ECD w Szczecinie pod numerem telefonu  91 48 44 000  i  501 017 281 lub  z Urzędem Miejskim w Dobrzanach pod nr  91 5620 201  wew. 35.

                                                                                 Burmistrz Dobrzan

                                                                                         Anna Gibas

ANKIETA

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy