Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Harmonogram odczytu wodomierzy maj

DODANO: 2022-05-13 09:41:01

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W  DOBRZANACH
INFORMUJE,  ŻE ODCZYTY WODOMIERZY  

ZA  MIESIĄC  MAJ
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

 

DATA ODCZYTU, MIEJSCOWOŚĆ:

18.05.2022 r.

Kępno , Mosina, Lutkowo

19.05.2022 r.

Szadzko, Odargowo

20.05.2022 r.

Dolice, Grabnica, Krzemień,

23.05.2022 r.

Błotno, Bytowo,

24.05.2022 r.

Sierakowo, Ognica

25.05.2022 r.

Dobrzany: Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona, Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa

26.05.2022 r.

Dobrzany:, Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna

27.05.2022 r.

Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica, Krótka, Kościuszki, Cmentarna, Przechodnia, Radosna

30.05.2022 r.

Biała, Kozy

31.05.2022 r.

Dobrzany: Jana Pawła II , Stargardzka

Firmy: Forest, Colint, Nadleśnictwo, Szkoła, Skatom

                                            

Prosimy o PODAWANIE STANU WODOMIERZA  TELEFONICZNIE NA  NUMER INKASENTA : 511 519 533,

LUB BIURA ZGK  519 566 503 , 915620 201 wew. 26 .

Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie.

czytaj więcej →

Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Stargardzkiej i ul. Spółdzielczej

DODANO: 2022-05-13 08:07:55

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRZAN

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

 planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dobrzany w rejonie ul. Stargardzkiej i ul. Spółdzielczej

 

          Na podstawie 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46  pkt 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),

 

zawiadamiam

 1. o podjęciu przez Radę Miejską w Dobrzanach uchwały Nr XXXIV/341/22 z dnia
  21 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Stargardzkiej
  i ul. Spółdzielczej,
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica  1, 73-130 Dobrzany,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, w pokoju nr 5,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres sekretariat@dobrzany.pl

Wnioski należy składać do Burmistrza Dobrzan z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

czytaj więcej →

Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej

DODANO: 2022-05-13 07:41:58

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA DOBRZAN

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

 planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej

 

          Na podstawie 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46  pkt 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam

 1. o podjęciu przez Radę Miejską w Dobrzanach uchwały Nr XXXIV/342/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej,
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica  1, 73-130 Dobrzany,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, w pokoju nr 5,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres sekretariat@dobrzany.pl

Wnioski należy składać do Burmistrza Dobrzan z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

czytaj więcej →

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA I GMINY DOBRZANY

DODANO: 2022-05-12 09:14:44

Burmistrz Dobrzan uprzejmie informuje, że zbierane są wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. Program obejmuje usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Można ubiegać się o dofinansowanie:

 • demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest
 • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
 • unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW oraz wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dobrzany do programu realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres mailowy – sekretariat@dobrzany.pl maksymalnie do dnia 20 maja 2022 roku.

Wnioski są dostępne w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej www.dobrzany.pl.

Szczegółowe warunki dotyczące dofinansowania ww. zadania można uzyskać pod
nr tel. 915620201 wew. 27.

czytaj więcej →

Biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2 maja 2022 będzie nieczynne

DODANO: 2022-04-29 07:41:53

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach informuje, że w dniu 2.05.2022 r. biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z nr telefonu 511 518 900 lub 511 519 999.

Za niedogodności przepraszamy.

 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy