Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Mecz z Flotą Świnoujście

DODANO: 2019-04-15 09:22:08

Dnia 13 kwietnia 2019 r. Zorza udała się na rozegranie meczu ligowego do lidera rozgrywek Floty Świnoujście. Mecz odbył się o godzinie 16.00 przy chłodnej aurze. Pomimo ambitnej gry, Zorza została pokonana prze Flotę 3:0. Do przerwy był wynik 1:0. W drugiej części meczu Zorza rzuciła się do odrabiania strat, co spowodowało, że szyki obronne zostały rozluźnione i to skrzętnie wykorzystali miejscowi.

W sobotę przed Wielkanocą o godz.13.00 Zorza rozegra w Dobrzanach mecz z Ogniwem Babinek na, który Zarząd MKS serdecznie zaprasza.

czytaj więcej →

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH

DODANO: 2019-04-12 08:55:28

Kursy autobusów na egzamin ósmoklasisty:

Przyjazdy – pierwszym kursem zgodnie ze stałym harmonogramem

Odjazdy – po zakończeniu egzaminu.
 

Jerzy Młotkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach

czytaj więcej →

Komunikat Dyrekcji ZSP w Dobrzanach

DODANO: 2019-04-11 09:52:10

Uczniowie klas VIII, Szanowni rodzice!

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z planem (w dniach 15-17.04.2019 r.) niezależnie od strajku. 

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach w oddziałach „0”, I-VII SP i III G zajęcia dydaktyczne nie odbędą się ze względu na egzamin.

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z planem.

                                                                                                                                       Dyrekcja Szkoły

czytaj więcej →

DODANO: 2019-04-10 13:45:58

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBRZANACH INFORMUJE, ŻE ODCZYTY WODOMIERZY
ZA MIESIĄC
 KWIECIEŃ   ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

DATA ODCZYTU, MIEJSCOWOŚĆ

DATA DORĘCZENIA FAKTURY

23 KWIECIEŃ Kępno, Mosina, Lutkowo

25 KWIECIEŃ Kępno, Mosina, Lutkowo, Szadzko, Odargowo

24 KWIECIEŃ Szadzko, Odargowo

 

26 KWIECIEŃ Błotno Bytowo Grabnica, Dolice, Krzemień,

30 KWIECIEŃ Błotno, Bytowo, Grabnica, Dolice, Krzemień

27 KWIECIEŃ Sierakowo, Ognica ,

2 MAJ Sierakowo Ognica Kozy Biała

29 KWIECIEŃ Kozy Biała, FIRMY: FOREST SKATOM COLINT NADLEŚNICTWO WSPÓLNOTY

 

6 MAJ Dobrzany: Stargardzka, Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona

9 MAJ Dobrzany: ul. Jana Pawła II, Stargardzka, Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona

7 MAJ Dobrzany: ul. Jana Pawła II, Strażacka, Zacisze, Podgórna, Słoneczna,Wąska, Szkolna ,Sportowa, Majowa, Orzechowa, Robotnicza, Lipowa, Spółdzielcza

10 MAJ Dobrzany: ul. Mickiewicza, Strażacka, Zacisze, Podgórna, Słoneczna,Wąska, Szkolna ,Sportowa, Majowa, Orzechowa, Robotnicza, Lipowa, Spółdzielcza

8 MAJ Dobrzany: ul. Mickiewicza, Kościuszki, Cmentarna, Staszica, Krótka, Parkowa, Mostowa, Przechodnia, A. Krajowej, Radosna

10 MAJ Dobrzany: ul. Kościuszki, Cmentarna, Staszica, Krótka, Parkowa, Mostowa, Przechodnia, A. Krajowej, Radosna

 

PONADTO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODANIA STANU WODOMIERZA OSOBIŚCIE W BIURZE ZGK BĄDŹ POD NUMEREM: 511 519 533 LUB 915620 201 wew. 26 .

Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie.

 

czytaj więcej →

Uruchomienie syren alarmowych

DODANO: 2019-04-10 08:16:26

W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 8.41 w Gminie Dobrzany zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych.
Czas trwania sygnału alarmowego będzie wynosił 1 minutę.

czytaj więcej →

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

DODANO: 2019-04-09 11:02:03

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub w szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek.

  • Dyrektor przedszkola/ szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
  • Zapewnienie opieki (4) ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
  • Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu przedszkole lub szkołę. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola, szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
  • Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

Rodzicu, o czym powinieneś dowiedzieć się od dyrektora przedszkola, szkoły w sprawie strajku

  • Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku.
  • Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole i szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach.
  • Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły.
  • Rodzic ma prawo zapytać dyrektora w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.
  • Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a przedszkole, szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty(6).
czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy