Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W DOBRZANACH

DODANO: 2017-11-15 07:57:54

Tegoroczne gminne obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się w dniu 10 listopada „Wieczornicą” zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzanach. Licznie obecnym gościom w repertuarze przedstawiono patriotyczne wiersze i pieśni zaprezentowane przez dzieci i młodzież oraz zespół „Biesiada” z Szadzka.

Nazajutrz, 11 listopada odbyła się uroczysta liturgia w intencji za ojczyznę w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach. Nabożeństwo koncelebrowane przez ks. Proboszcza Rafała Sorkowicza uświetnił udział chóru „Apasjonata” oraz reprezentacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach.

czytaj więcej →

DODANO: 2017-11-10 14:45:30

PROJEKTY

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRZANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018

WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRZANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2018-2020

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem:

 1. Programu rocznego współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 .
 2. Programu wieloletniego współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020.

 

Przygotowane zostały wstępne projekty programów współpracy, które przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Oczekuję na opinie i wnioski do dnia 24 listopada br., które można składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: email promocja@dobrzany.pl

BURMISTRZ DOBRZAN

Anna Gibas

Roczny program współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiatami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 do pobrania

Wieloletni program współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiatami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020 do pobrania

czytaj więcej →

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Ognicy w dniu 14.11.2017 r.

DODANO: 2017-11-09 10:54:37


W związku z remontem przejazdu kolejowego na linii nr 403 w km 101,220 w m. Ognica, uprzejmie informujemy, że  w dniu 14.11.2017
w godz. 08:00-17:00
przejazd zostanie zamknięty. Objazd zostanie poprowadzony zgodnie z załączonym schematem.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy- PPU Dromo Sp. z o.o

czytaj więcej →

KONKURS „WYPIEKI, WYROBY, POTRAWY BOŻONARODZENIOWE”

DODANO: 2017-11-06 08:46:29

 

REGULAMIN KONKURSU

„WYPIEKI, WYROBY, POTRAWY BOŻONARODZENIOWE”

1.CEL KONKURSU

1.Wyłonienie najbardziej atrakcyjnej potrawy w trzech kategoriach:

 1. I kategoria WYPIEKI
 2. II kategoria WYROBY
 3. III kategoria POTRAWY.

2. Propagowanie bogactwa i różnorodności zachodniopomorskich tradycji kulinarnych.

3. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Gmina Stargard,

3. ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Udział w konkursie powinien być poprzedzony zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie, który odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Żarowie gm. Stargard.Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie – tel.: 91-578-43-78 lub email: wir-lgd@wp.pl
 2. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania recepturami na zgłoszone do konkursu potrawy, ich wykorzystania do działań związanych z promocją regionu.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw konkursowych.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy obszarów wiejskich, członkowie reprezentujący Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje działające na obszarze wiejskim.
 2. Uczestnicy akceptacją zasady określone w regulaminie.
 3. Zabezpieczenie, według własnego uznania, we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych do prezentacji i degustacji naczyń i sprzętu
 4. Udostępnienie jednej porcji (co najmniej 200g ) potrawy do oceny organoleptycznej dla komisji konkursowej,
 5. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatora, członkowie komisji oceniającej potrawy oraz ich bliscy.
 6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę w każdej kategorii.
 7. Po ocenie przez Komisję uczestnicy konkursu przygotowują bezpłatną degustację ze swoich dań dla wszystkich uczestników.

5.ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Oceny WYPIEKÓW, WYROBÓW I POTRAW oraz wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach dokona komisja konkursowa.
 2. Kryteria oceny obejmują:
 1. Wygląd/Estetyka - od 1 do 5 pkt.
 2. Smak - od 1 do 5 pkt.
 3. Oryginalność - od 1 do 5 pkt.
 4. Tradycyjność przepisu - od 1 do 5 pkt.

6. NAGRODY

 1. dla pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii nagroda rzeczowa.
 2. wyróżnienia – nagrody rzeczowe- fartuszki.

7. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w mediach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju.Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażą pisemną zgodę na

-przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

-rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631.)

dla potrzeb niezbędnych do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w tym na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

czytaj więcej →

KONSEKRACJA CERKWI W DOLICACH

DODANO: 2017-11-06 08:36:03

KONSEKRACJA CERKWI W DOLICACH

W dniu 22 października po blisko 40 latach odbyło się pierwsze nabożeństwo w Prawosławnej Cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach Gmina Dobrzany, połączone z konsekracją świątyni oraz odsłonięciem tablicy upamiętniającej 70-tą rocznicę Akcji Wisła. Dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł, w tym środków z budżetu Gminy Dobrzany w wysokości 45 000 złotych przez ks. Proboszcza Jarosława Biryłko przeprowadzony został generalny remont tej pięknej świątyni. W uroczystości poprowadzonej przez hierarchów kościoła prawosławnego udział wzięli m.in. członkowie Zarządu Powiatu Stargardzkiego oraz Gminy Dobrzany.

Po uroczystościach mieszkańcy sołectwa Dolice zaprosili wszystkich zebranych na wspólny poczęstunek.

 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy