Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Unieważnieniu konkursu 1/2022/G

DODANO: 2022-10-11 14:03:56

               

                                                                            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

unieważnia konkurs 1/2022/G dotyczący składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  ze względu  na omyłkowe zamieszczenie na stronie www.wir-lgd.org.pl niewłaściwych kryteriów wyboru Grantobiorców.

czytaj więcej →

Konkurs nr 1/2022/G

DODANO: 2022-10-07 08:07:32

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

czytaj więcej →

Komunikat

DODANO: 2022-10-04 09:20:38

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DOBRZANY

W związku z ogólnokrajowym kryzysem energetycznym, drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej (w przypadku Gminy Dobrzany wzrost o 500%) stanęliśmy przed trudną decyzją wprowadzenia, na terenie Gminy Dobrzany, ograniczeń w oświetleniu ulicznym w godzinach nocnych.

Wyłączenia nastąpią w m-cu październiku w przedziale czasowym od godz. 23.30 do godz. 4.30 dnia następnego.

Decyzja ta jest wyrazem troski o finanse publiczne kierowane na realizację podstawowych zadań gminy, w tym tych strategicznych, takich jak oświata, dowożenie dzieci, pomoc osobom potrzebującym, dostarczanie wody pitnej do Państwa domów, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami i wiele innych.

Z niecierpliwością oczekujemy na stabilizację obecnej trudnej sytuacji gospodarczej i możliwość podjęcia odwrotnej decyzji.

czytaj więcej →

„Włącz się w WIR”

DODANO: 2022-09-28 13:15:50

28 września w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach odbyło się spotkanie konsultacyjne pn. „Włącz się w WIR” zorganizowane przez Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa rozwoju. Celem spotkania było opracowanie dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju, który jest niezbędny do aplikowania o dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2021 -2027. Spotkanie prowadziły: Prezes Stowarzyszenia WIR Elżbieta Rink oraz Kierownik Biura WIR Małgorzata Krysiak.

czytaj więcej →

Laptopy wręczone

DODANO: 2022-09-27 11:13:14

W dniu wczorajszym, tj. 26 września 2022 r., ucząca się  młodzież z terenu Gminy Dobrzany otrzymała laptopy w ilości 80 szt.

Uroczystość wręczenia sprzętu miała miejsce w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

Beneficjenci programu odebrali sprzęt z rąk Burmistrza Pawła Filipa oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

W przekazaniu komputerów wzięli również udział przedstawiciele samorządu gminnego i powiatu.

Na spotkanie, w wielu przypadkach, przybyli rodzice wraz ze swoimi pociechami. Miło było obserwować na ich twarzach radość i zadowolenie z faktu otrzymania nowych laptopów, dla niektórych pierwszych, a dla niektórych zwyczajnie nowych.

Wyrażamy nadzieję, że będą one służyły dla celów edukacyjnych, a w chwilach wolnych dla rozważnej rozrywki.

Komputery zostały zakupione ze środków pozyskanych z projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie  cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wartość zadania stanowi ogółem kwotę 200 tys. zł.

kartony ułożone w 6 kolumn

poniżej relacja wideo z wydarzenia:

https://szczecin.tvp.pl/62983539/sposob-na-wykluczenie-cyfrowe-kilkadziesiat-laptopow-dla-dzieci-z-dobrzan

czytaj więcej →

Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody z dnia 23 września 2022 - odstrzał sanitarny dzików

DODANO: 2022-09-27 11:02:48

Przekazujemy do Państw informacji ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

treść rozporządzenia

czytaj więcej →

Informacja o sesji Rady Miejskiej

DODANO: 2022-09-23 13:47:14

Informuję mieszkańców Gminy Dobrzany że  XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach, odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

     PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Wiesław Borzęcki

Porządek obrad

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy