Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Zaproszenie

DODANO: 2013-01-18 10:56:33

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXIV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2013 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.

Porządek Sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach w dniu 22 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Zalewska

czytaj więcej →

Zaproszenie

DODANO: 2013-01-18 10:47:16

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2013 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Dobrzany, Szadzko.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

BURMISTRZ DOBRZAN
Jan Prościak

czytaj więcej →

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dobrzany

DODANO: 2013-01-18 10:42:45

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W GMINIE DOBRZANY

Burmistrz Dobrzan

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej i sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Dobrzany, Szadzko.

czytaj więcej →

Spotkanie wigilijne

DODANO: 2013-01-18 10:34:34

W dniu 16 grudnia 2012 roku Urząd Miejski w Dobrzanach wraz
z Parafialnym Zespołem Caritas zorganizował spotkanie dla niepełnosprawnych oraz starszych samotnych osób.  Spotkanie, które zostało przygotowane przez kuchnię Wiesławy Augustyn, odbyło się stołówce szkolnej. Wzięło w nim udział ok. 100 osób, Warto dodać, że spotkanie dofinansowane zostało z promocji „Jedz ryby, będziesz zdrów” oraz w ramach działań środowiskowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu systemowego pod nazwą „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy