Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Spotkanie wigilijne

DODANO: 2013-01-18 10:34:34

W dniu 16 grudnia 2012 roku Urząd Miejski w Dobrzanach wraz
z Parafialnym Zespołem Caritas zorganizował spotkanie dla niepełnosprawnych oraz starszych samotnych osób.  Spotkanie, które zostało przygotowane przez kuchnię Wiesławy Augustyn, odbyło się stołówce szkolnej. Wzięło w nim udział ok. 100 osób, Warto dodać, że spotkanie dofinansowane zostało z promocji „Jedz ryby, będziesz zdrów” oraz w ramach działań środowiskowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu systemowego pod nazwą „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

czytaj więcej →

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej - organizowanie zajęć wychowawczo-kulturalnych

DODANO: 2013-01-18 10:27:26

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W GMINIE DOBRZANY
Burmistrz Dobrzan

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu  pomocy społecznej – organizowanie zajęć wychowawczo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na bazie świetlic wiejskich i Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach.

czytaj więcej →

Świetlica w Kępnie po rozbudowie

DODANO: 2013-01-18 10:11:46

W dniu 24.11.2012r. przy licznym udziale mieszkańców  odbyło się otwarcie świetlicy w Kępnie. Uroczystość rozpoczął Sołtys Sołectwa Mieczysław  Kuczmejno, który serdecznie przywitał przybyłych gości: Burmistrz Dobrzan Jana Prościaka, Przewodniczącą Rady Miejskiej Halinę Zalewską oraz Wiceprzewodniczącą Rady Anitę Młotkiewicz.

Gospodarz korzystając z okazji, przedstawił pokrótce historię starań związanych z rozbudową świetlicy oraz podziękował Burmistrzowi,  Radnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w rozbudowę. Następnie poprosił Burmistrza o uroczyste  przecięcie wstęgi.

czytaj więcej →

Ochotnicza straż pożarna w Dobrzanach ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

DODANO: 2013-01-18 10:08:40

1 grudnia 2012 r. odbyło się przekazanie samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach. Uroczystość rozpoczęła zbiórka jednostek oraz zaproszonych gości pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. Dowódcą uroczystości był Józef Szczypułkowski - pełniący obecnie funkcję Prezesa  Zarządu Miejsko - Gminnego OSP Dobrzany,  a prowadzącym przekazanie wozu był Bartek Biegański.

Ze strony jednostki przekazującej -  Zarządu Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie obecny na uroczystości był Wiceprezes Zarządu Stanisław Kopeć, któremu na początku uroczystości Prezes Gminny złożył meldunek o gotowości pododdziałów.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy