Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Dobrzanach

DODANO: 2017-06-12 15:00:42

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że 12 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy ul. Jana Pawła II w Dobrzanach. Od 12 czerwca do 30 czerwca można zgłaszać wszystkie uwagi i opinie do opracowanej koncepcji. Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zmiany organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II w Dobrzanach.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie Badania opinii mieszkańców miasta Dobrzany poprzez umieszczenie koncepcji projektowej przebudowy ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach na stronie internetowej ZDP Stargard oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: zdp@zdp.stargard.pl.

W załączeniu:

- Plan sytuacyjny ul. Jana Pawła II w Dobrzanach (PDF)

 

czytaj więcej →

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

DODANO: 2017-06-06 11:20:00

Burmistrz Dobrzan – Szef Obrony Cywilnej Gminy Dobrzany informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2016 r. (termin zapasowy 9 czerwca br.), Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I.

Elementami przedsięwzięcia treningu ogólnokrajowego są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający zagrożenie dla ludności cywilnej. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

W związku z powyższym informuję, że podczas treningu na terenie miasta Dobrzany użyte zostaną akustyczne sygnały generowane przez syreny alarmowe zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96).

czytaj więcej →

Zdrowo i spotrowo - Dzień Dziecka w Gminie Dobrzany

DODANO: 2017-06-06 09:39:15

Dnia 2 czerwca 2017 r. w Parku Miejskim w Dobrzanach odbyła się impreza promocyjna z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in.: przejażdżki kucykiem, wspólnych zabaw z animatorem. Wielkim zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się wybory Małej Miss i Mistera, malowanie twarzy i włosów oraz puszczanie baniek mydlanych. Przewidziany został również poczęstunek w postaci zdrowych przekąsek i fontanny z czekoladą. Partnerem strategicznym imprezy była firma „REMONDIS” Spółka z o.o. w Szczecinie.  Sponsorami obchodów Dnia Dziecka były firmy: Ogrody Pilarscy, Zakład Ochrony Środowiska w Dobrzanach oraz Zakład Usługowy Czesław Bylewski, którym serdecznie dziękujemy.

czytaj więcej →

DODANO: 2017-06-05 17:31:13

ZARZĄDZENIE NR 1/2017
BURMISTRZA DOBRZAN
z dnia 02 czerwca 2017 r.


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach, w zamian za pracę w dniu 1 lipca 2017 r. (sobota).

§ 2. Godziny pracy Urzędu w dniu 1 lipca 2017 r. ustala się na od 7.00 do 15.00.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach.

Kierownik Ośrodka

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy