Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ODPUST W CERKWII W DOLICACH

DODANO: 2022-05-24 07:07:42

Wielokulturowość w Polsce nie jest już w obecnych czasach pojęciem nowym i nieznanym, dlatego tym bardziej cieszy, że ma ona również źródło w naszej gminie. Wszystko to za sprawą prawosławnej cerkwi, która znajduję się w sołectwie Dolice.

W minioną niedzielę (22 maja) odbyła się tam uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja, w której na zaproszenie proboszcza - księdza Jarosława Biryłko udział wziął Burmistrz Dobrzan Paweł Filip. Odpust parafialny w Dolicach był wydarzeniem, które zgromadziło ludzi różnych wyznań i przekonań. W nabożeństwie uczestniczyła także liczna grupa mieszkańców naszej gminy. Po ceremonii, która miała bardzo podniosły charakter, wszystkich gości zaproszono na poczęstunek na świeżym powietrzu. Nie zabrakło również atrakcji – dmuchańców dla najmłodszych, zawodów sportowych oraz przejażdżki łodzią po pobliskim jeziorze.

na zdjęciu znajdują sie cztery osoby

czytaj więcej →

HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW Z TERENU GMINY DOBRZANY OBOWIĄZUJĄCY W DNIACH OD 24 – 26 MAJA 2022 ROKU

DODANO: 2022-05-23 11:49:28

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

Pojazd 1

Miejscowość

Przyjazd do szkoły

Odjazd ze szkoły

Przyjazd do miejscowości

I kurs

I kurs

II kurs

II kurs

Sierakowo

7.30

po egzaminie ósmoklasisty

12.40
 

13.25

Błotno

7.40

13.15

Ognica

7.45

13.05

Odargowo

8.00

12.50

Szadzko

8.05

12.45

Pojazd 2

Miejscowość

Przyjazd do szkoły

Odjazd ze szkoły

Przyjazd do miejscowości

I kurs

I kurs

II kurs

II kurs

Bytowo

7.40

po egzaminie ósmoklasisty

12.40
 

13.05

Krzemień

7.45

13.00

Dolice

7.55

12.50

Grabnica

8.00

12.45

Pojazd 3

Miejscowość

Przyjazd do szkoły

Odjazd ze szkoły

Przyjazd do miejscowości

I kurs

I kurs

II kurs

II kurs

Kępno

7.35

po egzaminie ósmoklasisty

12.40
 

13.10

Mosina

7.40

13.15

Lutkowo

7.45

13.20

Biała

8.00

12.55

Kozy

8.05

12.45

czytaj więcej →

OCIEPLANIE DOMU NOWE OGRZEWANIE to się opłaca

DODANO: 2022-05-23 11:28:54

Weź dotację na wymianę kopciucha i ocieplenie domu.

Zadbaj o domowy budżet i oszczędzaj na rachunkach za energię.

Zadbaj o zdrowie.

Zadbaj o środowisko.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • Właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260zł (gospodarstwo jednoosobowe)

Formy dofinansowania

 1. dotacja (wniosek składany do wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl)
 2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach – dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl).

TERMINY:

 • realizacja programu: lata 2018-2029
 • podpisywanie umów: do 31.12.2027
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, z wyjątkiem składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane koszty to poniesione koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

 

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ POMOCY W PRZYGOTOWANIU

I WYSŁANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Gmina Dobrzany ul. Stanisława Staszica 1, 73-130 Dobrzany

email: czystepowietrze@dobrzany.pl; tel. 608 540 760

 

czytaj więcej →

Informacja o sesji Rady Miejskiej

DODANO: 2022-05-19 14:04:00

Informuję mieszkańców Gminy Dobrzany że  XXXV sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach, odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

     PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Wiesław Borzęcki

Porządek obrad

czytaj więcej →

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach szuka pracownika

DODANO: 2022-05-19 12:37:32

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ogłasza trzeci nabór na stanowisko: pomoc administracyjna - inkasent 

Miejsce i rodzaj pracy:  

Odczyty wodomierzy na terenie Gminy Dobrzany, pozostałe dni praca w biurze ZGK.

Zakres obowiązków:

 • obsługa klientów Zakładu
 • prowadzenie Kancelarii Zakładu
 • odczyty wodomierzy
 • obsługa programu do rozliczeń zużycia wody i odprowadzania ścieków

Wymagania minimalne: 

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
 • własny środek transportu do jazdy po terenie Gminy Dobrzany podczas odczytów wodomierzy,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,

Wymiar zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu.  

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2022 r.

Wymagane dokumenty: CV.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 31.05.2022r.  na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany,  tel. 519 566 503

Dodatkowe informacje:

1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

2. Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGK nie odsyła. Kandydat może je odebrać w biurze ZGK po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGK w Dobrzanach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy