Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Dożynki Gminne 2022

DODANO: 2022-08-29 13:33:06

Po trzy letniej przymusowej przerwie Dożynki Gminne powróciły do Parku Miejskiego. Poniżej fotorelacja z gminnego święta plonów, które odbyło się 27 sierpnia.

czytaj więcej →

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach szuka pracownika

DODANO: 2022-08-23 12:50:03

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach poszukuje inkasenta

Zapraszamy chętnych do składania ofert na inkasenta w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach

Miejsce wykonywania usługi:  

Odczyty wodomierzy na terenie Gminy Dobrzany

Zakres usługi:

 • Dokonywanie odczytu wodomierzy u odbiorców,
 • Wystawianie faktur obciążających u odbiorców

Wymagania:

 • Doświadczenie w obsłudze urządzeń komputerowych i urządzeń rozliczających,
 • Prawo jazdy kat. B oraz posiadanie samochodu,
 • Znajomość terenu Gminy Dobrzany.
   

Oferta powinna zawierać: 

 • datę sporządzenia oferty, 
 • imię i nazwisko oferenta oraz jego adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę firmy, 
 • oferowaną wysokość wynagrodzenia netto i brutto.

Miejsce i termin składania ofert

 

 • Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, tel.: 519566503
 • Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2022r. do godz. 14:00.
 • Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 • Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach

tel. 519566503

 

czytaj więcej →

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

DODANO: 2022-08-22 15:09:37
To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących:
1.Właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego,
2.Właścicielami/współwłaścicielami lokalu mieszkalnego wyodrębnionego księgą wieczystą, w budynku jednorodzinnym tzw. „bliźniak”
POZIOM DOFINANSOWANIA
1.Podstawowy poziom dofinansowania – skierowany jest do osób, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000,00zł,
2.Podwyższony poziom dofinansowania – skierowany jest do osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
gospodarstwo wieloosobowe – kwoty 1.564,00 zł
gospodarstwo jednoosobowe – kwoty 2.198,00 zł
3.Najwyższy poziom dofinansowania – skierowany jest do osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
gospodarstwo wieloosobowe – kwoty 900.00 zł
gospodarstwo jednoosobowe – kwoty 1.260,00 zł
TERMINY:
Realizacja programu: lata 2018-2029
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
NABÓR WNIOSKÓW
1.Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
2.Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
3.Wnioski można składać za pośrednictwem gminy, które przystąpiły do programu oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).
ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:
30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.
OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE” adres URZĄD MIEJSKI ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany:
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15;
e-mail: czystepowietrze@dobrzany.pl telefon 608 540 760
czytaj więcej →

Pierwsze spotkanie z rodzicami przedszkola

DODANO: 2022-08-19 12:15:39

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci przedszkolnych
29 sierpnia 2022 roku (poniedziałek)
na spotkania organizacyjne z Dyrekcją
oraz wychowawcami grup przedszkolnych
Przedszkola ZSP w Dobrzanach.

Godzina 16.00

Pani Małgorzata Szynkiewicz – grupa A  - sala na parterze

Pani Monika Brzezińska – grupa B – sala na półpiętrze

Godzina 17.00

Pani Jolanta Chorążykiewicz – grupa C – sala na półpiętrze

Pani Magdalena Dziwińska – grupa 0A  - sala na półpiętrze

Pani Inga Krzyżak – grupa 0B – sala na parterze

Listy dzieci przypisanych do odpowiednich grup
zostaną podane do wiadomości
26 sierpnia 2022 roku, w holu przedszkola.

 

Dyrektor ZSP w Dobrzanach

Krystyna Bugajna

czytaj więcej →

"Diagnoza problemów społecznych"

DODANO: 2022-08-18 14:45:54

Szanowni Państwo!

Firma SBC z Krakowa na zlecenie Gminy Dobrzany realizuje badania społeczne na rzecz utworzenia „Diagnozy problemów społecznych". W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

https://dobrzany-mieszkancy.webankieta.pl/

czytaj więcej →

Dodatek węglowy

DODANO: 2022-08-18 14:44:12

Osoby, które do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego używają paliwa stałego, przy czym przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego, mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3.000 złotych.

Dofinansowanie w postaci jednorazowego dodatku przewidziane jest dla gospodarstw domowych dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach wniosek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach będzie miał 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

  W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy