Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Oferty pracy

DODANO: 2013-01-18 09:44:07

Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4, w związku z realizacją projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej oraz „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, orazrealizując zasadę konkurencyjności, ogłasza nabór na stanowisko:

czytaj więcej →

Dostęp do aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach

DODANO: 2013-01-18 09:42:20

Informuje się, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzanach, mieszczącej się w Urzędzie Miejskim, znajduje się punkt nieodpłatnego udostępniania w wersji elektronicznej dzienników urzędowych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego).

czytaj więcej →

Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzany

DODANO: 2013-01-18 09:39:37

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r, poz.391/, które nakładają na samorządy nowe obowiązki związane z gospodarką odpadami Burmistrz Dobrzan udostępnia do konsultacji społecznych

PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRZANY

czytaj więcej →

11 listopada 2012 r. Świętem Narodowym oraz Świętem Gminy Dobrzany

DODANO: 2013-01-18 09:34:47

Dzień 11 listopada 2012 r. to szczególny dzień dla Gminy Dobrzany i jej mieszkańców. Śmiało można powiedzieć, że wpisał się w karty historii naszej małej "Ojczyzny", jaką jest Gmina.

W tym dniu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, ale nie tylko. To dzień, w którym  po wielu latach ustanowiony został herb Gminy Dobrzany, flaga, flaga stolikowa, a także banner Gminy Dobrzany oraz pieczęć Gminy Dobrzany. Ten,  jakże podniosły, moment miał miejsce na uroczystej XXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach.

czytaj więcej →

"Zapiski Łazęgi"

DODANO: 2012-11-12 14:20:37

Zapraszamy do obejżenia krótkiego filmu na temat Dobrzan. Aby obejżeć film proszę kliknąć link dobrzany.tv-polska.eu/film/414-dobrzany lub kliknąć na stronie głównej logo Polska Telewizja Internetowa.

czytaj więcej →

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej

DODANO: 2012-11-12 14:19:54

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXI Sesję Rady Miejskiej,  która odbędzie się w dniu 11 listopada 2012 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Zalewska

Porządek Sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach w dniu 11 listopada 2012r.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy