Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE DOBRZANY

DODANO: 2014-03-13 21:31:09

11 marca 2014 po raz pierwszy obchodzony był Dzień Sołtysa. Święto staje się coraz bardziej popularne w większości polskich gmin. Była to świetna okazja do wyrażenia szacunku dla sołtysów ze strony przedstawicieli władz gmin oraz mieszkańców, a także podziękowania za ich ciężką pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy. Z tej okazji podczas uroczystego spotkania w sali ślubów urzędu miejskiego w Dobrzanach wręczone zostały okolicznościowe podziękowania. W miłej atmosferze omówione zostały również zagadnienia nowej Ustawy o funduszu sołeckim oraz sprawy bieżące.    

czytaj więcej →

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI

DODANO: 2014-03-13 13:04:49

pt.: „Fantastyczny świat przedszkolaka w Gminie Dobrzany”, Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, realizowany w okresie od 01.07.2013r  do 30.06.2015r.

Na podstawie pisma z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie pozytywnej weryfikacji nadesłanego formularza „Zgłoszenie zmian do projektu konkursowego wymagających zatwierdzenia/aneksowania umowy” zmianie ulega wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym zmianie ulega regulamin projektu w sposób następujący.

§ 1

 W pkt II.  Kryteria uczestnictwa w projekcie dopisuje się:

„Jednocześnie w okresie I-II 2014 będzie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa 24 dzieci, które będą brały udział w zajęciach dodatkowych (socjoterapia i gimnastyka korekcyjna w okresie III.2014-VI.2015 .”

§2

Pozostałe zapisy regulaminu rekrutacji nie ulegają zmianie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej →

Nowa ustawa o funduszu sołeckim

DODANO: 2014-03-13 12:59:58

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. 

czytaj więcej →

Z A P R O S Z E N I E

DODANO: 2014-03-04 19:28:40

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXXV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

czytaj więcej →

Wojtek Kacprzyk Sportowcem Gminy Dobrzany 2013 roku

DODANO: 2014-02-14 09:37:02

 Plebiscyt Sportowiec Powiatu Stargardzkiego 2013 rozstrzygnięty. Zwyciężyła zapaśniczka Feniksa Stargard Katarzyna Mądrowska. Wojciech Kacprzyk został Sportowcem Gminy Dobrzany. 

czytaj więcej →

Uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego „Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany” połączone z Pasowaniem

DODANO: 2014-02-13 23:24:16

W ramach projektu pod nazwą „Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uruchomiony został nowy oddział przedszkolny. 

czytaj więcej →

Informacja dla obywateli w zakresie ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości.

DODANO: 2014-02-12 04:40:16

        Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego regulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu sobistego „pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy