Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


OGŁOSZENIE

DODANO: 2014-03-28 13:50:49

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

HARMONOGRAM ODBIORÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO

ELEKTRO-SPRZĘTU W GMINIE

 

W dniu 07 kwietnia 2014 r.(poniedziałek)odbiór w miejscowościach Szadzko, Odargowo, Kępno, Mosina, Lutkowo, Kozy, Biała.

W dniu 08 kwietnia 2014 r. (wtorek)odbiór w Dobrzanach.

W dniu 09 kwietnia 2014 r. (środa)odbiórw miejscowościach Dolice,Grabnica, Krzemień, Sierakowo, Bytowo, Błotno, Ognica.

ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE W WYZNACZONYM DNIU PRZED POSESJĘ PRZY DRODZE LUB NA CHODNIKU NAJPÓŹNIEJ O GODZ 7:00.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów remontowo- budowlanych oraz np. umywalek, ustępów itp.

Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany pok. 7 lub pod nr telefonu 91 562 02 01  wew. 27.

czytaj więcej →

Kontrakt Samorządowy – konsultacje z przedsiębiorcami.

DODANO: 2014-03-27 12:31:04

W dniu 25 marca 2014 r. w godzinach popołudniowych w gospodarstwie agroturystycznym „Zielony Zaułek” w Wiechowie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa i Suchań z przedsiębiorcami subregionu. Podjęto decyzję dotyczącą specjalizacji obszaru, która będzie koncentrowała się wokół biogospodarki oraz turystyki i zdrowia, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w której określono 5 obszarów – regionalnych specjalizacji rozwoju gospodarczego:

  • biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy),
  • działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania),
  • przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym),
  • usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne),
  • turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).

Do 31 marca 2014 r.można składać propozycje projektów do realizacji w latach 2014 - 2020, dostarczając je do Lokalnej Grupy Działania WIR Stargard lub Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „Sieja” w Marianowie.

Przypominamy, że koncepcje zgłaszanych projektów powinny się wpisywać w cele i wskaźniki ujęte w Projekcie RPO WZ 2014 - 2020 oraz być skorelowane z działaniami priorytetowymi związanymi ze specjalizacją obszaru. 

czytaj więcej →

Kontrakt Samorządowy – konsultacje dotyczące problemów społecznych.

DODANO: 2014-03-27 12:30:19

W dniu 25 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Marianowo odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli powiatu stargardzkiego i gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa i Suchań w sprawie założeń do Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Spotkanie dotyczyło problemów społecznych obszaru. Powiat reprezentowali Patrycja Gross dyrektor PUP, Irena Nawrocka dyrektor PCPR, Jerzy Hernet dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu oraz Arleta Majewska i Żaneta Szamańska przedstawicielki Wydziału Planowania i Rozwoju. Wcześniej na spotkaniu w dniu 19 marca w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński ustalono, że koordynatorami przygotowywanego dokumentu Formularz koncepcji kontraktu będą LGD Stowarzyszenie „WIR” i LGR Stowarzyszenie „SIEJA”.

Do 31 marca 2014 r.podmioty zajmujące się problemami społecznymi mogą składać propozycje projektów do realizacji w latach 2014 - 2020 dostarczając je do Lokalnej Grupy Działania WIR Stargard lub Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „Sieja” w Marianowie.

Koncepcje zgłaszanych projektów powinny się wpisywać w cele i wskaźniki ujęte w Projekcie RPO WZ 2014 - 2020 oraz być skorelowane z działaniami priorytetowymi związanymi ze specjalizacją obszaru. 

czytaj więcej →

KONTRAKT SAMORZADOWY – konsultacje i propozycje projektów

DODANO: 2014-03-21 14:13:14

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad Kontraktem Samorządowym dla Powiatu Stargardzkiego. Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Stowarzyszenie „SIEJA” w partnerstwie z Powiatem Stargardzkim i Gminami: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa i Suchań organizują spotkania konsultacyjne w sprawie Założeń Kontraktu Samorządowego w ramach PRO WZ na lata 2014-2020.

czytaj więcej →

MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

DODANO: 2014-03-18 02:41:15

BEZZWROTNA DOTACJA !!!

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

zaprasza chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

Uczestnikami projektumogą zostać osoby zamieszkałe na terenie powiatu stargardzkiego, pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą więcej informacji TUTAJ

czytaj więcej →

Lista rankingowa - Uczestników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM"

DODANO: 2014-03-13 21:40:54

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu ,,Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy